sábado, 6 de septiembre de 2014

Raincoat for Nancy

 Scroll down for pattern in english. 
Ir abajo para patrón en castellano.

 (CAT) Tenia unes restes de fil de cotó que no sabia que fer-ne... fins que vaig decidir fer un barret de pluja i un abric a joc. El fil és d'origen desconegut, però he fet servir un ganxet de 4mm i agulles de 4mm, tot i que potser hagués estat millor fer servir agulles de 4.5mm per fer l'abric.

BARRET (a ganxet)
 1. Anell màgic amb 6 punts baixos.
 2. 6 increments (12 p.b)
 3. * 1 p.b, 1 inc*, repetir de * a * fins el final de la volta (18 p.b)
 4. * 2 p.b, 1 inc*, repetir de * a * fins el final de la volta (24 p.b)
 5. 1 p.b, 1 inc, * 3 p.b, 1 inc*, repetir de * a * 4 vegades més, 2p.b (30 p.b)
 6. * 4 p.b, 1 inc*, repetir de * a * fins el final de la volta (36 p.b)
 7. 2 p.b, 1 inc, * 5 p.b, 1 inc*, repetir de * a * 4 vegades més, 3p.b (42 p.b)
 8. * 6 p.b, 1 inc*, repetir de * a * fins el final de la volta (48 p.b)
 9. Tot a punt baix.(48 p.b)
 10. Tot a punt baix.(48 p.b)
 11. Tot a punt baix.(48 p.b)
 12. Tot a punt baix.(48 p.b)
 13. Tot a punt baix.(48 p.b)
 14. Tot a punt baix.(48 p.b)
 15. Tot a punt baix.(48 p.b)
 16. Tot a punt baix. (48 p.b)
 17.  * 1 p.b, 1 inc *, repetir fins el final de la volta (72 p.b.)
 18. Tot a punt baix (72 p.b)
 19.  * 5 p.b, 1 inc *, repetir fins el final de la volta (84 p.b.)
 20. Tot a punt baix (84 p. b)
 21. * 11 p.b., 1 inc*, repetir fins el final de la volta (91 p.b.)
 22. Tot a punt baix (91 p.b) i tancar.
ABRIC (a tricot)

Abreviatures:
p.d. : punt del dret
p.r   : punt del revés
AugDret: agafem la hebra entre dos punts des del darrera, i la teixim pel davant. M1R en anglés.
AugEsq: agafem la hebra entre dos punts des del davant, i la teixim pel darrera. M1L en anglés.

Amb les agulles circulars de 4mm muntar 30 punts de base.
Fila 1 a 10: Teixir a punt del dret com si fossin agulles rectes.
Fila 11: Posar els marcadors separant els punts com s'indica: 7-4-8-4-7. Teixir fins un punt abans del marcador, AugDret, 1 punt dret, passar marcador, 1 punt dret, AugEsq. Repetir 3 cops.
Fila 12: 4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 13: 2 p.d, passar un punt sense teixir, fer un punt del dret i passar l'anterior punt per sobre, * teixir a punt del dret fins un punt abans del marcador, AugDret, 1 p.d, passar marcador, 1 p.d, AugEsq *, repetir de * a * 3 cops més.
Fila 14: 2 p.d., passar hebra, 1 p.d, tot a punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Files 15 a 22: Repetim les files 11 i 12.
Files 23 i 24: Repetim les files 13 i 14.
Files 25 a 26: Repetim les files 11 i 12.
Fila 27: Teixir a punt dret fins que quedi un punt abans del marcador, treiem el marcador i posem els 20 punts de la màniga en un agafador de punts (pots passar un fil d'un altre color amb una agulla de cosir llana), pases el segon marcador,tot a punt dret fins al tercer marcador, treus el marcador, poses els 20 punts de l'altra màniga a un agafador de punts, passes el quart marcador, i teixir a punt dret fins el final de la volta.
Fila 28:  4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 29: Tot a punt del dret.
Fila 30: 4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 31 i 32: repetir 29 i 30
Fila 33: 2 p.d, passar un punt sense teixir, fer un punt del dret i passar l'anterior punt per sobre,seguir a p.d
Fila 34: 2 p.d., passar hebra,1p.d.tot a punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 35: Tot a p.d. fins un punt abans del marcadador, AugDret, 1p.d. passar marcador, 1p.d, AugEsq, repetir un cop mes.
Fila 36:  4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.

Files 37 a 42: repetir 29 i 30 respectivament.

Fila 43 i 44: repetir 33 i 34 respectivament.
Fila 45: Igual que la 35.
Fila 46:  4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Files 47 a 52: repetir 29 i 30 respectivament.
Fila 53 i 54: repetir 33 i 34 respectivament.
Files 55: Igual que la 35. (66 punts)
Fila 56: 4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 57 a 66: Tot a punt del dret (igual que el coll)

Màniques:
En circular teixir 10 voltes a punt del dret (punt llis) i 9 voltes alternant punt del revés i punt del dret. Tancar.

Butxaques:
Muntar 5 punts i teixir a punt del dret 8 voltes.


  
(ES) Tenia un resto de hilo de algodón que no sabia en que gastarlo... hasta que se me ocurrió hacer un gorro y un abriguito a juego. El hilo es de origen desconocido, pero he usado un ganchillo de 4mm y agujas circulares 4mm, aunque igual me hubiese ido mejor con unas de 4.5mm pues el punto quedó prieto.

GORRO (a ganchillo)
 1. Anillo mágico con 6 puntos bajos.
 2. 6 incrementos (12 p.b)
 3. * 1 p.b, 1 inc*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta (18 p.b)
 4. * 2 p.b, 1 inc*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta (24 p.b)
 5. 1 p.b, 1 inc, * 3 p.b, 1 inc*, repetir de * a * 4 veces más, 2p.b (30 p.b)
 6. * 4 p.b, 1 inc*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta (36 p.b)
 7. 2 p.b, 1 inc, * 5 p.b, 1 inc*, repetir de * a * 4 veces más, 3p.b (42 p.b)
 8. * 6 p.b, 1 inc*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta (48 p.b)
 9. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 10. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 11. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 12. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 13. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 14. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 15. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 16. Todo a punto bajo. (48 p.b)
 17.  * 1 p.b, 1 inc *, repetir hasta el final de la vuelta (72 p.b.)
 18. Todo a punto bajo. (72 p.b)
 19.  * 5 p.b, 1 inc *, repetir hasta el final de la vuelta (84 p.b.)
 20. Todo a punto bajo.  (84 p. b)
 21. * 11 p.b., 1 inc*, repetir hasta el final de la vuelta (91 p.b.)
 22. Todo a punto bajo (91 p.b) y cerrar
ABRIGO(a tricot)

Abreviaturas:
p.d. : punto del derecho
p.r   : punto del revés
AuDer: cogemos la hebra entre dos puntos por detrás, y la tejemos por delante. M1R en inglés.
AuIz: cogemos la hebra entre dos puntos por delante y la tejemos por detràs. M1L en inglés.

Con las agujas circulares de 4mm montar 30 puntos de base.
Fila 1 a 10: Tejer a punto del derecho como si fuesen agujas rectas.
Fila 11: Poner los marcadores como se indica: 7-4-8-4-7. Tejer hasta un punto antes del marcador, AuDer, 1 punto del derecho, pasar marcador, 1 puntp del  derecho, AuIz. Repetir 3 veces.
Fila 12: 4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 13: 2 p.d, pasar un punto sin tejer, tejer un punto del derecho y pasar el anterior punto por encima, * tejer a punto del derecho hasta un punto antes del marcador, AuDer, 1 p.d, pasar marcador, 1 p.d, AuIz *, repetir de * a * 3  veces más.
Fila 14: 2 p.d., pasar hebra, 1 p.d, todo a punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Filas 15 a 22: Repetimos las filas 11 y 12.
Filas 23 i 24: Repetimos las filas 13 y 14.
Filas 25 a 26: Repetimos las filas 11 y 12.
Fila 27: Tejer a punto del derecho hasta un punto antes del marcador, quitamos el marcador y ponemos los 20 puntos de la manga en un imperdible de puntos (con una aguja lanera puedes pasar un hilo de otro color por los puntos), pasas el segundo marcador,todo a punto del derecho hasta el tercer marcador, quitar el marcador, poner los 20 puntos de la otra manga en otro imperdible, pasas el cuarto marcador, y tejer a punto del derecho hasta el final de la vuelta.
Fila 28:  4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 29: Todo a punto del derecho.
Fila 30: 4 p.d, todo a punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 31 i 32: repetir 29 y 30
Fila 33: 2 p.d, pasar un puno sin tejer, tejer un punto del derecho y pasar el anterior punto por encima, seguir a p.d.
Fila 34: 2 p.d., pasar hebra,1p.d.todo a punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 35: Todo a p.d. hasta un punto antes del marcador, AuDer, 1p.d. pasar marcador, 1p.d, AuIz, repetir una vez más.
Fila 36:  4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Filas 37 a 42: repetir 29 y 30 respectivamente.
Fila 43 y 44: repetir 33 y 34 respectivamente.
Fila 45: Igual que la 35.
Fila 46:  4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Filas 47 a 52: repetir 29 y 30 respectivamente.
Fila 53 y 54: repetir 33 y 34 respectivamente.
Filas 55: Igual que la 35. (66 puntos)
Fila 56: 4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 57 a 66: Todo a punto del derecho (igual que el cuello)

Mangas:
En circular tejer 10 vueltas a punto del derecho (punto liso) y 9 vueltas alternando punto del revés y punto del derecho. Cerrrar.

Bolsillos:
Montar 5 puntos, hascer 8 vueltas a punto del derecho y cerrar
 (EN) I had a leftover of yarn, unknown brand but surely cotton 100%.  Difficult to find a little project for it... finally i decided to knit a hat in crochet and a coat for doll. For this yarn i used a crochet of 4mm and cable needles 4mm, but 4.5mm it would be better for this yarn.

HAT (crochet)
 1. Magic ring with 6 simple crochet.
 2. 6 increases (12 s.c)
 3. * 1 s.c, 1 inc*, repeat from * to * until the end of row (18 s.c)
 4. * 2 s.c, 1 inc*, repeat from * to * until the end of row (24 s.c)
 5. 1 s.c, 1 inc, * 3 s.c, 1 inc*, repeat from * to * 4 times more, 2 s.c (30 s.c)
 6. * 4 s.c, 1 inc*, repeat from * to * until the end of row (36 s.c)
 7. 2 s.c, 1 inc, * 5 s.c, 1 inc*, repeat from * to * 4 times more, 3 s.c. (42 s.c)
 8. * 6 s.c, 1 inc*, repeat from * to * until the end of row (48 s.c)
 9. All in simple crochet.(48 s.c)
 10. All in simple crochet.(48 s.c)
 11. All in simple crochet.(48 s.c)
 12. All in simple crochet.(48 s.c)
 13. All in simple crochet.(48 s.c)
 14. All in simple crochet.(48 s.c)
 15. All in simple crochet.(48 s.c)
 16. All in simple crochet.(48 s.c)
 17.  * 1 s.c, 1 inc *, repeat until the end of row (72 s.c.) 
 18. All in simple crochet. (72 s.c)
 19.  * 5 s.c, 1 inc *, repeat until the end of row (84 s.c.)
 20. All in simple crochet.  (84 s.c)
 21. * 11 s.c., 1 inc*, repeat until the end of row (91 s.c.)
 22. All in simple crochet (91 s.c) and close.
COAT(knit)

Abbreviations:
K : knit
P  : purl
st : stitch
M1L :  increase, make one left; lift loop between stitches from the front, knit
into back of loop.
M1R :  increase, make one right; lift loop between stitches from the back, knit
into front of loop.
SM: slip marker
ssk: slip, slip, knit; decrease.
YO: yarn over

Take cable needles and cast on 30st..
Rows 1 to 10: Knit in garter.
Row 11: Put markers as follows: 7-4-8-4-7. K until 1st before marker, M1R, K1, SM, K1, M1L. Repeat 3 times.
Row 12: K4, P until 4 st before end, K4.
Row 13: K2, ssk, * K until 1 st before marker, M1R, K1, SM, K1, M1L *, repeat from * to * 3 times.
Row 14: K2, YO, K1, P until 4st before end, K4.
Rows 15 to 22: Repeat rows 11 and 12.
Rows 23 and 24: Repeat rows 13 and 14.
Rows 25 to 26: Repeat rows 11 and 12.
Row 27: K until 1 st before marker, take off first marker, put 20st for the sleeve in a holder, slip second marker, K until third marker and take off it too, put 20 st of the sleeve in a holder, slip fourth marker, and K until the end.
Row 28: K4, P until 4 st before end, K4.
Row 29: K all.
Row 30: K4, P until 4 st before end, K4.
Rows 31 and 32: repeat 29 and 30.
Row 33: K2, ssk, K until end.
Row 34: K2, YO, K1, P until 4st before end, K4.
Row 35: K until 1st before marker, M1R, K1, SM, K1, M1L, repeat 1 time.
Row 36:   K4, P until 4 st before end, K4.
Rows 37 to 42: repeat 29 and 30.
Rows 43 and 44: repeat 33 and 34.
Row 45: Repeat row 35.
Row 46:   K4, P until 4 st before end, K4.
Rows 47 to 52: repeat 29 and 30.
Rows 53 and 54: repeat 33 and 34.
Row 55: Repeat 35. (66 stitches)
Row 56:  K4, P until 4 st before end, K4.
Rows 57 to 66:  Knit all in garter. Bind off.

Sleeves:
With cable needles in circle knit 10 rows in stockinette and 9 rows in garter (alternate knit and purl rows). Bind off.

Pockets:
Cast on 5 stitches, knit in garter 8 rows and bind off.
viernes, 15 de agosto de 2014

The Queen's Necklace

 (CAT)  Volia aprendre coses noves, així que m'he endinsat en el món del frivolité, i aquest és el meu primer projecte. M'ha encantat el resultat, però he de dir, que requereix de molta paciència... El patró el podeu trobar aquí: The Queens Feet. dissenyat per Totusmel. I com volia unes arrecades ha conjunt m'he improvitzat unes de ben simples.
  (ES)  Queria provar cosas nuevas... y quise aprender a hacer frivolité. Éste es mi primer proyecto. Me ha encantado el resultado, pero he de reconocer que se necesita mucha paciencia... El patró lo podeis ver aqui: The Queens Feet, diseñado por Totusmel. Y como queria unos pendientes a juego me hize éstos sencillitos.
  (EN)  I wanted to learn new skills, and I chose frivolité. This is my first project. I loved the result, although it was very difficult to make. It requires a lot of patience and a good view. Pattern can be found here: The Queens Feet, designed by Totusmel. I improvised a simple design to make the earrings.

domingo, 10 de agosto de 2014

Home socks

 (CAT) L'estiu ja és aquí, i va ma faig uns mitjons! Mitjons que no em posaré fins d'aquí dos mesos. Però com sempre passa quan vas a comprar, t'encapritxes d'una llana i t'invaeix una necessitat vital de teixir-la. Aquest cop m'ha passat amb la Chantilly de Katia, feta 100% de poliamida. No hi ha paraules per descriure el tacte que té, suau com un peluix, així que imagineu aquesta suavitat als peuets quan arribi l'hivern... el patró que he fet servir es el bàsic toe-up, començant per la punta. M'agrada molt fer-los així, ja que pots deixar pel final com els vols de llargs, o fer-los tant llargs com la llana que et quedi. Ara si, em sembla que deixo que les agulles de tricotar fassin vacances fins a finals de setembre. Més info a Ravelry

  (ES) El verano ya està aquí y me da por hacer calcetines! Y eso que no me los voy a poner hasta dentro de dos meses... Pero como siempre passa cuando voy a comprar... me encapricho de una lana y me entran unas ganas locas de tejerla. Ésta vez me ha pasado con la Chantilly de Katia, 100% de poliamida. No hay palabras para describir su tacto, es algo así como tocar un peluche, así que imaginad ésa suavidad en los piececitos cuando llegue el invierno... el patrón que he usado es el bàsico toe-up, empezando por la punta. Me gusta mucho ésta manera de hacerlos, ya que puedes decidir al final cómo los quieres de largos, o utilizar toda la lana que tienes. Ahora ya puedo dejar que mis agujas de tricot hagan vacaciones hasta finales de setiembre. Más info en Ravelry


  (EN) Summer is here and I am knitting socks! Crazy because I will not used them until october. But this yarn is a caprice... I saw it in a shop, and I can not ressisted this temptation. The extraordinaire yarn is Chantilly Katia, 100% de nylon. No words to describe the feel of the yarn, it is similar as touch a stuffed, imagine this feeling in your feets when winter comes... Pattern used was the basic toe-up . I love this pattern because you can decided at the end of knitting how long will be your socks. Now my needles can take holydays until the end of september. More info in Ravelry

viernes, 25 de julio de 2014

The witch project

(para ver el patrón en castellano ir abajo)
(scroll down for pattern in english)

 (CAT) Feia un temps que em van demanar que fés una meiga, les típiques bruixes de Galicia. Com no vaig trobar cap patró, i donat que les meigues tenen una indumentària bastant rural... vaig estar pensant en com fer-la... al final tampoc s'assembla gaire a les típiques meigues... a la última foto n'hi ha una per comparar...

Materials:
 • fil de cotó en blanc, negre, beige i marró, en concret he fet servir Natura Just Cotton de DMC
 • un parell d'ulls de seguretat de 4mm
 • un pal de fer pinxos per fer el pal de l'escombra
 • farciment per a coixins coixins
 • ganxet de 2.5 mm

Cap i cos
 1. Anell màgic amb 6 punts baixos.
 2. 6 augments (=12 punts baixos).
 3. * 1 aug, 1 p.b *, repetir de * a * 5 cops més (=18 p.b.)
 4. * 1 aug, 2 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=24 p.b.)
 5. * 1 aug, 3 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=30 p.b.)
 6. * 1 aug, 4 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=36 p.b.)
 7. * 1 aug, 5 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=42 p.b.)
 8. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 9. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 10. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 11. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 12. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 13. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 14. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 15. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 16. Tot a punt baix (=42 p.b.). En aquest moment cal posar els ulls de seguretat. 
 17. * 1 decrement, 5 p. b. *, repetir de * a * 5 cops més (36 p.b.)
 18. * 1 dec, 4 p. b. *, repetir de * a * 5 cops més (30 p.b.) 
 19. * 1 dec, 3 p. b. *, repetir de * a * 5 cops més (24 p.b.)  
 20. * 1 dec, 2 p. b. *, repetir de * a * 5 cops més (18 p.b.) 
 21. * 1 dec, 1 p. b. *, repetir de * a * 5 cops més (12 p.b.)  
 22. Tot a punt baix (=12 p.b.) . Aquí és el moment de posar els cabells. Pels cabells cal tallar fils d'uns 35-40cm de llarg. Es posen amb l'ajuda del ganxet. Quan tinguem acabada la bruixa ja farem un tall de cabell per que quedin tots a la mateixa llargada. Farcir el cap.
 23. * 1 aug, 1 p.b *, repetir de * a * 5 cops més (=18 p.b.)
 24. * 1 aug, 2 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=24 p.b.)
 25. * 1 aug, 3 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=30 p.b.)
 26. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 27. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 28. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 29. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 30. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 31. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 32. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 33. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 34. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 35. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 36. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 37. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 38. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 39. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 40. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 41. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 42. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 43. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 44. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 45.  * 1 dec, 3 p. b. *, repetir de * a * 5 cops més (24 p.b.)  
 46. * 1 dec, 2 p. b. *, repetir de * a * 5 cops més (18 p.b.) 
 47. * 1 dec, 1 p. b. *, repetir de * a * 5 cops més (12 p.b.).  Farcir el cos.
 48. 6 decrements (= 6 p.b.)  i tancar.
Braços (x2)
 1. Anell màgic amb 6 punts baixos.
 2. 6 augments (=12 punts baixos).
 3. Tot a punt baix fins tenir 28 voltes. Tallar fil sense tancar i farcir la part de dins
Faldilla o base
 1. Anell màgic amb 6 punts baixos.
 2. 6 augments (=12 punts baixos).
 3. * 1 aug, 1 p.b *, repetir de * a * 5 cops més (=18 p.b.)
 4. * 1 aug, 2 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=24 p.b.)
 5. * 1 aug, 3 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=30 p.b.)
 6. * 1 aug, 4 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=36 p.b.)
 7. * 1 aug, 5 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=42 p.b.)
 8. * 1 aug, 6 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=48 p.b.) 
 9. * 1 aug, 7 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=54 p.b.) 
 10. * 1 aug, 8 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=60 p.b.) 
 11. * 1 aug, 9 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=66 p.b.) 
 12. * 1 aug, 10 p.b.*, repetir de * a * 5 cops més (=72 p.b.) 
 13. Tot a punt baix en relleu (fent el punt pel mig de la cadeneta (=72 p.b.)
 14. Tot a punt baix (=72 p.b.)
 15. Tot a punt baix (=72 p.b.)
 16. Tot a punt baix (=72 p.b.)
 17. Tot a punt baix (=72 p.b.)
 18. Tot a punt baix (=72 p.b.)
 19. * 1 dec, 22 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=69 p.b.)
 20. Tot a punt baix (=69 p.b.)
 21. Tot a punt baix (=69 p.b.)
 22. Tot a punt baix (=69 p.b.)
 23. * 1 dec, 21 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=66 p.b.)
 24. Tot a punt baix (=66 p.b.)
 25. Tot a punt baix (=66 p.b.)
 26. * 1 dec, 20 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=63 p.b.)
 27. Tot a punt baix (=63 p.b.)
 28. Tot a punt baix (=63 p.b.)
 29.  * 1 dec, 19 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=60 p.b.)
 30. Tot a punt baix (=60 p.b.)
 31. Tot a punt baix (=60 p.b.)
 32. * 1 dec, 18 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=57 p.b.)
 33. Tot a punt baix (=57 p.b.)
 34. Tot a punt baix (=57 p.b.)
 35.  * 1 dec, 17 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=54 p.b.)
 36. Tot a punt baix (=54 p.b.)
 37. Tot a punt baix (=54 p.b.)
 38. * 1 dec, 16 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=51 p.b.)
 39. Tot a punt baix (=51 p.b.)
 40. Tot a punt baix (=51 p.b.)
 41.  * 1 dec, 15 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=48 p.b.)
 42. Tot a punt baix (=48 p.b.)
 43. Tot a punt baix (=48 p.b.)
 44. * 1 dec, 14 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=45 p.b.)
 45. Tot a punt baix (=45 p.b.)
 46. Tot a punt baix (=45 p.b.)
 47.  * 1 dec, 13 p.b *, repetir de * a * 2 vegades més (=42 p.b.)
 48. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 49. Tot a punt baix (=42 p.b.)
 50. * 1 dec, 5 p.b *, repetir de * a * 5 vegades més (=36 p.b.)
 51. * 1 dec, 4 p.b *, repetir de * a * 5 vegades més (=30 p.b.)
 52. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 53. Tot a punt baix (=30 p.b.) Farcir i cosir al cos.
Barret
 1.  Anell màgic amb 3 punts baixos.
 2. 3 augments (= 6 p.b.)
 3. * 1 aug, 1 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=9 p.b.)
 4. * 1 aug, 2 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=12 p.b.)
 5. * 1 aug, 3 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=15 p.b.)
 6. Tot a punt baix (=15 p.b.)
 7. * 1 aug, 4 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=18 p.b.)
 8. Tot a punt baix (=18 p.b)
 9. * 1 aug, 5 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=21 p.b.)
 10. Tot a punt baix (=21 p.b.)
 11. * 1 aug, 6 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=24 p.b.)
 12. Tot a punt baix (=24 p.b.)
 13. * 1 aug, 7 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=27 p.b.)
 14. Tot a punt baix (=27 p.b.)
 15. * 1 aug, 8 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=30 p.b.)
 16. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 17. * 1 aug, 9 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=33 p.b.)
 18. Tot a punt baix (=33 p.b.)
 19. * 1 aug, 10 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=36p.b.)
 20. Tot a punt baix (=36 p.b.)
 21. * 1 aug, 11 p.b.*, repetir de * a *  2 vegades més (=39 p.b.)
 22. Tot a punt baix (=39 p.b.)
 23.  * 1 aug, 1p.b * , repetir de * a * fins al final de la volta (=58 p.b.)
 24. Tot a punt baix (= 58 p.b.)
 25. * 4 p.b., 1 aug *, repetir de * a* fins al final de la volta (=69 p.b.)
 26. Tot a punt baix (=69 p.b.)
 27. * 5 p.b., 1 aug *, repetir de * a* fins al final de la volta (=80 p.b.)
 28. Tot a punt baix (=80p.b) i tancar. Cosir el barret. 
 Li vaig cosir una faldilla de tela per sobre, i un davantall. Per la part de dalt li he fet un jersey en raglan a mitja. L'escombra he fet uns serrells enganxats a un pal de fer pinxos.


(ES) Hacia tiempo que me habian pedido hacer una meiga, las típicas brujas de Galicia. Como no encontré ningún patrón, estuve pensando en cómo hacerla... al final no se parece mucho a una meiga, como se puede ver en la última imágen, pero es lo que ha salido...

Materiales:
 • hilo de algodón en blanco, negro, beige y marrón, en concreto he usado Natura Just Cotton de DMC
 • un par de ojos de seguridad de 4mm
 • un palo de hacer pinchos para el palo de la escoba
 • relleno de cojines
 • ganchillo de 2.5 mm

Cabeza y cuerpo
 1. Anillo mágico con 6 puntos bajos.
 2. 6 augments (=12 punts baixos).
 3. * 1 aug, 1 p.b *, repetir de * a * 5 veces más (=18 p.b.)
 4. * 1 aug, 2 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=24 p.b.)
 5. * 1 aug, 3 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=30 p.b.)
 6. * 1 aug, 4 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=36 p.b.)
 7. * 1 aug, 5 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=42 p.b.)
 8. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 9. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 10. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 11. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 12. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 13. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 14. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 15. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 16. Todo a punto bajo (=42 p.b.). En éste punto ponemos los ojos de seguridad. 
 17. * 1 decremento, 5 p. b. *, repetir de * a * 5 veces más (36 p.b.)
 18. * 1 dec, 4 p. b. *, repetir de * a * 5 veces más (30 p.b.) 
 19. * 1 dec, 3 p. b. *, repetir de * a * 5 veces más (24 p.b.)  
 20. * 1 dec, 2 p. b. *, repetir de * a * 5 veces más (18 p.b.) 
 21. * 1 dec, 1 p. b. *, repetir de * a * 5 veces más (12 p.b.)  
 22. Todo a punto bajo (=12 p.b.) . Aquí ponemos el pelo de la misma manera que si pones flecos en una bufanda con ayuda del ganchillo. Cortar los hilos de unos 35-40cm de largo. Cuando la bruja esté acabada ya le haremos el corte de pelo. Rellenar la cabeza.
 23. * 1 aug, 1 p.b *, repetir de * a * 5 veces más (=18 p.b.)
 24. * 1 aug, 2 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=24 p.b.)
 25. * 1 aug, 3 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=30 p.b.)
 26. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 27. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 28. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 29. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 30. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 31. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 32. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 33. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 34. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 35. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 36. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 37. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 38. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 39. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 40. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 41. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 42. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 43. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 44. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 45.  * 1 dec, 3 p. b. *, repetir de * a * 5 veces más (24 p.b.)  
 46. * 1 dec, 2 p. b. *, repetir de * a * 5 veces más (18 p.b.) 
 47. * 1 dec, 1 p. b. *, repetir de * a * 5 veces más (12 p.b.).  Rellenar el cuerpo.
 48. 6 decrementos (= 6 p.b.)  y cerrar.
Brazos (x2)
 1. Anillo mágico con 6 puntos bajos.
 2. 6 augmentos (=12 puntos bajos).
 3. Todo a punto bajo hasta tener 28 vueltas. Cortar el hilo sin cerrar i rellenar por dentro.
Falda o base
 1. Anillo mágico con 6 puntos bajos.
 2. 6 augmentos (=12 puntos bajos).
 3. * 1 aug, 1 p.b *, repetir de * a * 5 veces más (=18 p.b.)
 4. * 1 aug, 2 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=24 p.b.)
 5. * 1 aug, 3 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=30 p.b.)
 6. * 1 aug, 4 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=36 p.b.)
 7. * 1 aug, 5 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=42 p.b.)
 8. * 1 aug, 6 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=48 p.b.) 
 9. * 1 aug, 7 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=54 p.b.) 
 10. * 1 aug, 8 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=60 p.b.) 
 11. * 1 aug, 9 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=66 p.b.) 
 12. * 1 aug, 10 p.b.*, repetir de * a * 5 veces más (=72 p.b.) 
 13. Todo a punto bajo en relieve (haciendo el punto por el medio de la cadeneta) (=72 p.b.)
 14. Todo a punto bajo (=72 p.b.)
 15. Todo a punto bajo (=72 p.b.)
 16. Todo a punto bajo (=72 p.b.)
 17. Todo a punto bajo (=72 p.b.)
 18. Todo a punto bajo (=72 p.b.)
 19. * 1 dec, 22 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=69 p.b.)
 20. Todo a punto bajo (=69 p.b.)
 21. Tot a punt baix (=69 p.b.)
 22. Tot a punt baix (=69 p.b.)
 23. * 1 dec, 21 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=66 p.b.)
 24. Tot a punt baix (=66 p.b.)
 25. Tot a punt baix (=66 p.b.)
 26. * 1 dec, 20 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=63 p.b.)
 27. Tot a punt baix (=63 p.b.)
 28. Tot a punt baix (=63 p.b.)
 29.  * 1 dec, 19 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=60 p.b.)
 30. Tot a punt baix (=60 p.b.)
 31. Tot a punt baix (=60 p.b.)
 32. * 1 dec, 18 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=57 p.b.)
 33. Todo a punto bajo (=57 p.b.)
 34. Todo a punto bajo (=57 p.b.)
 35.  * 1 dec, 17 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=54 p.b.)
 36. Todo a punto bajo(=54 p.b.)
 37. Todo a punto bajo (=54 p.b.)
 38. * 1 dec, 16 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=51 p.b.)
 39. Todo a punto bajo (=51 p.b.)
 40. Todo a punto bajo (=51 p.b.)
 41.  * 1 dec, 15 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=48 p.b.)
 42. Todo a punto bajo (=48 p.b.)
 43. Todo a punto bajo (=48 p.b.)
 44. * 1 dec, 14 p.b *, repetir de * a * 2 veces más (=45 p.b.)
 45. Todo a punto bajo (=45 p.b.)
 46. Todo a punto bajo (=45 p.b.)
 47.  * 1 dec, 13 p.b *, repetir de * a * 2 vegades más (=42 p.b.)
 48. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 49. Todo a punto bajo (=42 p.b.)
 50. * 1 dec, 5 p.b *, repetir de * a * 5 veces más (=36 p.b.)
 51. * 1 dec, 4 p.b *, repetir de * a * 5 veces más (=30 p.b.)
 52. Tot a punt baix (=30 p.b.)
 53. Todo a punto bajo(=30 p.b.) Rellenar y coser al cuerpo.
Gorro
 1.  Anillo mágico con 3 puntos bajos.
 2. 3 augmentos (= 6 p.b.)
 3. * 1 aug, 1 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=9 p.b.)
 4. * 1 aug, 2 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=12 p.b.)
 5. * 1 aug, 3 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=15 p.b.)
 6. Todo a punto bajo (=15 p.b.)
 7. * 1 aug, 4 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=18 p.b.)
 8. Todo a punto bajo (=18 p.b)
 9. * 1 aug, 5 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=21 p.b.)
 10. Todo a punto bajo (=21 p.b.)
 11. * 1 aug, 6 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=24 p.b.)
 12. Todo a punto bajo (=24 p.b.)
 13. * 1 aug, 7 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=27 p.b.)
 14. Todo a punto bajo (=27 p.b.)
 15. * 1 aug, 8 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=30 p.b.)
 16. Todo a punto bajo (=30 p.b.)
 17. * 1 aug, 9 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=33 p.b.)
 18. Todo a punto bajo (=33 p.b.)
 19. * 1 aug, 10 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=36p.b.)
 20. Todo a punto bajo (=36 p.b.)
 21. * 1 aug, 11 p.b.*, repetir de * a *  2 veces más (=39 p.b.)
 22. Todo a punto bajo (=39 p.b.)
 23.  * 1 aug, 1p.b * , repetir de * a * hasta el final de la vuelta (=58 p.b.)
 24. Todo a punto bajo (= 58 p.b.)
 25. * 4 p.b., 1 aug *, repetir de * a* hasta el final de la vuelta (=69 p.b.)
 26. Todo a punto bajo
 27. * 5 p.b., 1 aug *, repetir de * a* hasta el final de la vuelta (=80 p.b.)
 28. Todo a punto bajo y cerrar (=80p.b). Coser y rellenar el gorro.
 Le cosí una falda de tela por encina, y un delantal. También le hice el jersey de punto con manga raglan, que se puede hacer una camisa a tela, o hacer el cuerpo en negro. La escoba  la hice con unos flecos enganchados al palo de hacer pinchos.


(EN) For a long time I have the idea to knit an amigurumi witch... later i received a request to knit a meiga, a tipical with from Galicia. Cause I didn't found a pattern... I decided to create my own pattern improvising it.

Materials:
 • cotton yarn in white, black, beige, and brown. For this project I used Natura Just Cotton de DMC
 • two safety eyes 4mm
 • stick for make the brush
 • fill
 • crochet 2.5 mm
Head and body
 1. Magic ring witch 6 simple crochet.
 2. Knit 6 increase crochet (two simple crochet in the same point),close the row with a ceiling crochet. (12s.b).
 3. Knit * 1 increase , 1 simple crochet *, repeat from *to *. (18s.c)
 4. Knit * 1 increase , 2 simple crochet *, repeat from *to *. (24s.c)
 5. Knit * 1 increase , 3 simple crochet *, repeat from *to *. (30s.c)
 6. Knit * 1 increase , 4 simple crochet *, repeat from *to *. (36s.c)
 7. Knit * 1 increase , 5 simple crochet *, repeat from *to *. (42s.c)
 8. All in simple crochet (=42 p.b.)
 9. All in simple crochet  (=42 p.b.)
 10. All in simple crochet (=42 p.b.)
 11. All in simple crochet (=42 p.b.)
 12. All in simple crochet (=42 p.b.)
 13. All in simple crochet (=42 p.b.)
 14. All in simple crochet (=42 p.b.)
 15. All in simple crochet (=42 p.b.)
 16. All in simple crochet (=42 p.b.). Put the safety eyes now. 
 17. Knit * 1 decrease, 5 simple crochet. *, repeat from * to *. (36 s.c.)
 18. Knit * 1 decrease, 4 simple crochet. *, repeat from * to *. (30 s.c.)
 19. Knit * 1 decrease, 3 simple crochet. *, repeat from * to *. (24 s.c.)
 20. Knit * 1 decrease, 2 simple crochet. *, repeat from * to *. (18 s.c.)
 21. Knit * 1 decrease, 1 simple crochet. *, repeat from * to *. (12 s.c.)
 22. All in simple crochet (=12 s.c.) . Cut thread with 35-40 cm length and insert into the head with the crochet.
 23. Knit * 1 increase , 1 simple crochet *, repeat from *to *. (18s.c)
 24. Knit * 1 increase , 2 simple crochet *, repeat from *to *. (24s.c)
 25. Knit * 1 increase , 4 simple crochet *, repeat from *to *. (30s.c)
 26. All in simple crochet (=30 s.c.)
 27. All in simple crochet (=30 s.c.)
 28. All in simple crochet (=30 s.c.)
 29. All in simple crochet (=30 s.c.)
 30. All in simple crochet (=30 s.c.)
 31. All in simple crochet (=30 s.c.)
 32. All in simple crochet (=30 s.c.)
 33. All in simple crochet (=30 s.c.)
 34. All in simple crochet (=30 s.c.)
 35. All in simple crochet (=30 s.c.)
 36. All in simple crochet (=30 s.c.)
 37. All in simple crochet (=30 s.c.)
 38. All in simple crochet (=30 s.c.)
 39. All in simple crochet (=30 s.c.)
 40. All in simple crochet (=30 s.c.)
 41. All in simple crochet (=30 s.c.)
 42. All in simple crochet (=30 s.c.)
 43. All in simple crochet (=30 s.c.)
 44. All in simple crochet (=30 s.c.)
 45. Knit * 1 decrease, 3 simple crochet. *, repeat from * to *. (24 s.c.)
 46. Knit * 1 decrease, 2 simple crochet. *, repeat from * to *. (18 s.c.)
 47. Knit * 1 decrease, 1 simple crochet. *, repeat from * to *. (12 s.c.). Fill the body.
 48. 6 decreases (= 6 s.c.)  and close.
Arms(x2)
 1. Magic ring witch 6 simple crochet.
 2. Knit 6 increase crochet (two simple crochet in the same point),close the row with a ceiling crochet. (12s.b).
 3. All in simple crochet until row 28, fill and close.
Base
 1. Magic ring witch 6 simple crochet.
 2. Knit 6 increase crochet (two simple crochet in the same point),close the row with a ceiling crochet. (12s.b).
 3. Knit * 1 increase , 1 simple crochet *, repeat from *to *. (18s.c)
 4. Knit * 1 increase , 2 simple crochet *, repeat from *to *. (24s.c)
 5. Knit * 1 increase , 3 simple crochet *, repeat from *to *. (30s.c)
 6. Knit * 1 increase , 4 simple crochet *, repeat from *to *. (36s.c)
 7. Knit * 1 increase , 5 simple crochet *, repeat from *to *. (42s.c)
 8. Knit * 1 increase , 6 simple crochet *, repeat from *to *. (48s.c)
 9. Knit * 1 increase , 7 simple crochet *, repeat from *to *. (54s.c)
 10. Knit * 1 increase , 8 simple crochet *, repeat from *to *. (60s.c)
 11. Knit * 1 increase , 9 simple crochet *, repeat from *to *. (66s.c) 
 12. Knit * 1 increase , 10 simple crochet *, repeat from *to *. (72s.c) 
 13. All in simple crochet raised (insert the crochet in the middle os the stitch (=72 p.b.)
 14. All in simple crochet  (=72 s.c.)
 15. All in simple crochet  (=72 s.c.)
 16. All in simple crochet  (=72 s.c.)
 17. All in simple crochet  (=72 s.c.)
 18. All in simple crochet  (=72 s.c.)
 19. Knit * 1 decrease, 22 s.c *, repeat from * to * 2 times more (=69 s.c.)
 20. All in simple crochet (=69 s.c.)
 21. All in simple crochet (=69 s.c.)
 22. All in simple crochet (=69 s.c.)
 23. Knit * 1 decrease, 21 s.c *, repeat from  * to * 2 times more (=66 s.c.)
 24. All in simple crochet (=66 s.c.)
 25. All in simple crochet (=66 s.c.)
 26. Knit * 1 decrease, 20 s.c *, repeat from * to * 2 times more (=63 s.c.)
 27. All in simple crochet (=63 s.c.)
 28. All in simple crochet (=63 s.c.)
 29.  Knit * 1 decrease, 19 s.c *, repeat from * to * 2 times more (=60 s.c.)
 30. All in simple crochet (=60 s.c.)
 31. All in simple crochet (=60 s.c.)
 32. Knit * 1 decrease, 18 s.c *, repeat from  * to * 2 times more (=57 s.c.)
 33. All in simple crochet (=57 s.c.)
 34. All in simple crochet (=57 s.c.)
 35.  Knit * 1 decrease, 17 s.c *, repeat from * to * 2 times more (=54 s.c.)
 36. All in simple crochet(=54 s.c.)
 37. All in simple crochet (=54 s.c.)
 38. Knit * 1 decrease, 16 s.c *, repeat from * to * 2 times more (=51 s.c.)
 39. All in simple crochet (=51 s.c.)
 40. All in simple crochet (=51 s.c.)
 41. Knit * 1 decrease, 15 s.c *, repeat from * to * 2 times more (=48 s.c.)
 42. All in simple crochet (=48 s.c.)
 43. All in simple crochet (=48 s.c.)
 44. Knit * 1 decrease, 14 s.c *, repeat from * to * 2 times more (=45 s.c.)
 45. All in simple crochet (=45 s.c.)
 46. All in simple crochet (=45 s.c.)
 47.  Knit * 1 decrease, 13 s.c *, repeat from * to * 2 times more (=42 s.c.)
 48. All in simple crochet (=42 s.c.)
 49. All in simple crochet (=42 s.c.)
 50. Knit * 1 decrease, 5 s.c *, repeat from * to * 5 times more (=36 s.c.)
 51. Knit * 1 decrease, 4 s.c *, repeat from * to * 5 times more (=30 s.c.)
 52. All in simple crochet (=30 s.c.)
 53. All in simple crochet (=30 s.c.) Fill and sew to the body.

Hat
 1.  Magic ring witch 3 simple crochet.
 2. Knit 3 increases (= 6 s.c.)
 3. Knit * 1 increase, 1 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=9 s.c.)
 4. Knit * 1 increase, 2 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=12 s.c.)
 5. Knit * 1 increase, 3 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=15 s.c.)
 6. All in simple crochet (=15 s.c.)
 7. Knit * 1 increase, 4 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=18 s.c.)
 8. All in simple crochet (=18 s.c)
 9. Knit * 1 increase, 5 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=21 s.c.)
 10. All in simple crochet (=21 s.c.)
 11. Knit * 1 increase, 6 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=24 s.c.)
 12. All in simple crochet (=24 s.c.)
 13. Knit * 1 increase, 7 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=27 s.c.)
 14. All in simple crochet (=27 s.c.)
 15. Knit * 1 increase, 8 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=30 s.c.)
 16. All in simple crochet (=30 .c.)
 17. Knit * 1 increase, 9 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=33 s.c.)
 18. All in simple crochet (=33 s.c.)
 19. Knit * 1 increase, 10 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (36 s.c.)
 20. All in simple crochet (=36 s.c.)
 21. Knit * 1 increase, 11 simple crochet *, repeat from * to *  2 times more (=39 s.c.)
 22. Todo a punto bajo (=39 p.b.)
 23. Knit * 1 increase,  1simple crochet * , repest from * to * until the end of row (=58 s.c.)
 24. All in simple crochet (= 58 s.c.)
 25. Knit * 4 s.c., 1 increase *, repeat from  * to * until the end of row (=69 s.c.)
 26. All in simple crochet (= 69 s.c.)
 27. Knit * 5 s.c., 1 increase *, repeat from  * to * until the end of row (=80 s.c.)
 28. All in simple crochet (=80s.c). Fill and sew to head.
 I sewed an square fabric over, and i knitted a simple raglan jumper, but body can be knitted in black.

jueves, 12 de junio de 2014

Summer Bag(CAT) Ara que la febre del trapillo ja comença a passar...vaig voler provar amb el nou "trapillo que no pesa", que en realitat no és trapillo, és un fil amb forma de cinta teixida amb cotó. Té dues avantatges molt importants: és més lleuger i no és elàstic. De moment només conec dues marques que el fan: Katia Big Ribbon i Miss Kits, però segur que en sortiran de noves.

Per provar-lo em vaig comprar dues troques de Katia Big Ribbon per fer aquesta bossa. Totes dues marques es treballen amb un ganxet de 9mm.

A una fira vaig comprar les 4 peces de pell per cosir les nanses. Les vaig comprar a Antònia Font Creazzioni

Vaig improvisar aquest patró...

Fer 15 cadenetes i teixir en espiral passant el ganxet pel mig de la cadeneta per fer els punts baixos. 
 1. 1 cad, 14p.b., 3p.b en el mateix punt, 13p.b, 2p.b en el mateix punt.
 2. 1 inc, 13p.b, 3 inc, 13p.b, 2 inc.
 3. a 18. Continuar tot a p.b en espiral fins al final. 
Nanses: Fer dues cadenetes de 100 o 110 punts (depèn de com de llarg el volgueu) i unir els extrems amb un nus. Posar el nus dins la peça de pell per a que no es vegi.


(ES) Ahora que la fiebre del trapillo va pasando... quise probar el nuevo "trapillo que no pesa", que en realidad no es trapillo, sino una cinta tejida con algodón. Tiene dos ventajas muy importantes: es más ligero y no es elástico. De momento sólo conozco dos marcas que lo hagan: Katia Big Ribbon y Miss Kits, pero seguro que saldrán otras que se animen a fabricarlo.

Para probarlo me compré dos ovillos de Katia Big Ribbon e improvisé éste bolso. Las dos marcas se trabajan con un ganchillo de 9 mm.

En una feria me compré 4 piezas de piel para poner las asas. Las compré en Antònia Font Creazzioni

Ahí va el patrón

Hacer 15 cadenetas y tejer en espiral pasando el ganchillo por medio de la cadeneta para hacer los puntos bajos.
 1. 1 cad, 14p.b., 3p.b en el mismo punto, 13p.b, 2p.b en el mismo punto.
 2. 1 inc, 13p.b, 3 inc, 13p.b, 2 inc.
 3. a 18. Continuar todo a p.b en espiral hasta el final. 
Asas: Hacer dos cadenetas de 100 o 110 puntos (depende de lo largo que queráis) i unir los extremos con un nudo. Poner el nudo dentro de la pieza de piel para que no se vea.
(EN) Now that the cloth thread (trapillo) is past, I wanted to test the new light cloth thread, made as a cotton ribbon. It has two advantatges: is lighter and no stretchy. At the moment I know only two brands: Katia Big Ribbon y Miss Kits.

I bought two skeins to made a bag with an improvised pattern. These two brands needs a crochet 9 mm.

I bought also 4 leather pieces for the handles in Antònia Font Creazzioni.

Here the pattern:

Knit  15 chain stitches, knit in spiral an put the crochet into the chain to made a single crochet.
 1. 1 cs, 14s.c., 3s.c in same stc, 13s.c, 2s.c in same stc.
 2. 1 inc(2 s.c in same stitch), 13s.c, 3 inc, 13s.c, 2 inc.
 3. to 18. Continue in single crochet in spiral until the end. 
Handles: Knit two cords of 100 or 110 chain stitches (depending on desired length) and join with a knot. Hide the knot inside the leather piece.


domingo, 1 de junio de 2014

Black Buttermere Shawl


  (CAT) Em van venir moltes ganes de teixir aquest xal quan li vaig veure a una amiga lo maco que li havia quedat. Tot i que ja estàvem al març i poc me'l podia posar, m'hi vaig posar. Afortunadament, la primavera ha estat suau i l'he pogut estrenar. El disseny és de la Victoria Magnus i es pot descarregar gratuïtament des del Ravelry aquí: Buttermere Shawl. Per teixir-lo he fet servir la Schachenmayr SMC extra merino, una llana molt suau i calenteta, per agulles circulars de 3.5mm. He necessitat 4 troques per aconseguir la mida per portar-lo al coll. Un noi molt amable m'ha servit de model per fer la foto. Oi que li queda bé?


  (ES) Me vinieron muchas ganas de tejer éste chal cuando vi a una amiga lo bien que le había quedado, y aunque ya estábamos en marzo y poco me lo podía poner, me puse a tejerlo. Afortunadamente, la primavera ha sido muy suave y lo he podido estrenar. El diseño es de Victoria Magnus y se puede descargar gratis des del Ravelry aquí: Buttermere Shawl. Para tejerlo he usado la Schachenmayr SMC extra merino, una lana muy suave y calentita, para agujas circulares de 3.5mm. He necesitado 4 ovillos para conseguir el tamaño para llevarlo como cuello. Un chico muy majo me ha hecho de modelo para hacer la foto. Le queda muy bien, no?

  (EN) I wanted to knit this shawl when I saw the extraordinary result obtained my friend with her buttermere shawl. It was march, spring was coming, even so I started to knit this project. Fortunately, this spring was cold than usual, and I could wear it. This shawl is designed by Victoria Magnus , the pattern  can be free download from Ravelry here: Buttermere Shawl. I used this yarn Schachenmayr SMC extra merino, very warm and soft, for cable needles of 3.5mm. I needed 4 skeins to obtain an appropriate size to use it as a cowl. A very nice guy helped me to take a good picture of the shawl. It fits him very well :)

 

jueves, 29 de mayo de 2014

Crochet Set for Pullip Doll

(CAT) Un altre cop m'he engrescat a fer un regal d'aniversari enlloc de comprar-lo. He fet un conjuntet per nina Pullip. Com no tinc la nina, he agafat una Begoth, unes nines angleses d'estètica gòtica ja que també tenen un cap molt gran. Volia fer alguna coses amb grannys de molts colors. Però com la nina té el cabell de color verd m'he decidit per utilitzar el blanc i el verd. Per fer el vestit he fet 6 quadrats i els he cosit. Després a punt alt he anat fent el vestit agafant la forma de la nina fins arribar al pit. Pel pit he fet dos grannys triangulars i tirants de cadeneta. El més díficil han estat les botes, que no tenen gaire forma de peu, però posades no es noten ;)
(ES) Otra vez me he vuelto a liar para tejer un regalo de cumpleaños en vez de comprarlo. He tejido un conjuntito para muñeca Pullip. Como no tengo la muñeca, he hecho un apaño con una una Begoth, unas muñecas inglesas de estética gótica que también son bastante cabezonas. Tenia pensado hacer algo con grannys de muchos colorines. Pero al final sólo utilicé el blanco y el verde para conjuntar con el pelo de la muñeca destinataria, que es verde. Para hacer el vestido he usado 6 cuadrados y los he cosido. He continuado a punto alto formando la silueta de la muñeca hasta llegar al pecho. Para el pecho he tejido dos grannys triangulares y tirantes de cadeneta. Lo más difícil han sido las botitas, no tienen forma de pie, pero puestas no se nota.

(EN) I prefered again to knit a birthday present instead to buy it. This new project is a set of dress, boots, bag and headband for Pullip doll. Well, I don't have this doll, for this reason I used a Begoth doll (an english doll with goth style) as mannequin. My first idea was to knit a dress using granny squares with a lot of different colours, but it was more easy to combine two colours than a lot of them. I used 6 grannys to begin the dress, continuing with double crochet stitch surrounding the shape of the body until  the chest. For the chest I knitted 2 grannys with triangle shape, and suspenders with chain stitch. Boots were very difficult to knit... they don't have exactly foot shape...