sábado, 13 de agosto de 2016

Mononoke Princess (english pattern)

I have writting this pattern in english. Soon I will offer it in spanish.
He escrito éste patron en inglés, pronto lo publicaré en castellano.

Materials:
 • safety eyes 8mm
 • wadding
 • cotton yarn in natural colour for body, brown for boots, black for skirt and details, white for shirt and mask, red and yellow for mask.
 • brown felt for hair
 • wood skewer and FIMO plasticine (turns hard in the oven) for the weapon.
 • knitting needles 3mm
Abbreviations:
 • s.c.: simple crochet
 • inc: increase, two simple crochet in the same simple crochet of the previous row
 • dec: decrease, two simple crochet together.
Body and head of the doll (natural):
 1. Make a magic ring with 6 s.c. around the ring.
 2. 6 inc. (total 12 s.c.)
 3. * 1 inc., 1 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 18 s.c.)
 4. * 1 inc., 2 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 24 s.c.)
 5. * 1 inc., 3 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 30 s.c.)
 6. * 1 inc., 4 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 36 s.c.)
 7. * 1 inc., 5 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 42 s.c.)
 8. All in s.c.  (total 42 s.c.)
 9. All in s.c.  (total 42 s.c.)
 10. All in s.c.  (total 42 s.c.)
 11. All in s.c.  (total 42 s.c.)
 12. All in s.c.  (total 42 s.c.)
 13. All in s.c.  (total 42 s.c.)
 14. All in s.c.  (total 42 s.c.)
 15. All in s.c.  (total 42 s.c.)
 16. All in s.c.  (total 42 s.c.). Put the safaty eyes between rows 11 and 12, separeted by 8 s.c.
 17. * 1 dec., 5 s.c.*, repeat from * to * 5 times more (total 36 s.c.)
 18. * 1 dec., 4 s.c.*, repeat from * to * 5 times more (total 30 s.c.)
 19. * 1 dec., 3 s.c.*, repeat from * to * 5 times more (total 24 s.c.)
 20. * 1 dec., 2 s.c.*, repeat from * to * 5 times more (total 18 s.c.)
 21. * 1 dec., 1 s.c.*, repeat from * to * 5 times more (total 12 s.c.)
 22. All in s.c. (total 12 s.c.)
 23. All in s.c. (total 12 s.c.)
 24. All in s.c. (total 12 s.c.)
 25. * 1 inc., 1 s.c. *, repeat from* to * 5 times more (total 18 s.c.)
 26. * 1 inc., 2 s.c. *, repeat from* to * 5 times more (total 24 s.c.)
 27. All in s.c. (total 24 s.c.)
 28. All in s.c. (total 24 s.c.)
 29. All in s.c. (total 24 s.c.)
 30. All in s.c. (total 24 s.c.)
 31. All in s.c. (total 24 s.c.)
 32. All in s.c. (total 24 s.c.)
 33. All in s.c. (total 24 s.c.)
 34. All in s.c. (total 24 s.c.)
 35. All in s.c. (total 24 s.c.)
 36. All in s.c. (total 24 s.c.)
 37. All in s.c. (total 24 s.c.)
 38. All in s.c. (total 24 s.c.)
 39. All in s.c. (total 24 s.c.)
 40. All in s.c. (total 24 s.c.)
 41. All in s.c. (total 24 s.c.)
 42. 12 s.c., slip the following 12 s.c. and continue in the round with the firs 12 s.c. (separation for the legs)
 43. All in s.c. (total 12 s.c.)
 44. All in s.c. (total 12 s.c.)
 45. All in s.c. (total 12 s.c.)
 46. All in s.c. (total 12 s.c.)
 47. All in s.c. (total 12 s.c.)
 48. All in s.c. (total 12 s.c.)
 49. All in s.c. (total 12 s.c.)
 50. All in s.c. (total 12 s.c.)
 51. All in s.c. (total 12 s.c.)
 52. All in s.c. (total 12 s.c.)
 53. All in s.c. (total 12 s.c.)
 54. All in s.c. (total 12 s.c.)
 55. All in s.c. (total 12 s.c.)
 56. 7 s.c. 4 inc, 1 s.c. (total 16 s.c.)
 57. All in s.c. (total 16 s.c.)
 58. * 2 s.c. 1 dec. *, repeat from * to * 3 times more (total 12 s.c.)
 59. 6 dec (total 6.s.c) and close.
for the second leg, repeat from 43 to 59, instead row 56:
56. 1s.c., 4 inc, 7s.c. (total 16 s.c.)

Arms (natural) (make two) :
 1. Make a magic ring with 8 s.c. around the ring.
 2. All in s.c (total 8 s.c.)
 3. All in s.c (total 8 s.c.)
 4. All in s.c (total 8 s.c.)
 5. All in s.c (total 8 s.c.)
 6. All in s.c (total 8 s.c.)
 7. All in s.c (total 8 s.c.)
 8. All in s.c (total 8 s.c.)
 9. All in s.c (total 8 s.c.)
 10. All in s.c (total 8 s.c.)
 11. All in s.c (total 8 s.c.)
 12. All in s.c (total 8 s.c.)
 13. All in s.c (total 8 s.c.)
 14. All in s.c (total 8 s.c.)
 15. All in s.c (total 8 s.c.)
 16. All in s.c (total 8 s.c.) and close.
 Shirt (white):
 1. Chain 29.
 2. Ch 1, 1 sc in the second ch, 1 sc in each ch. Turn.
 3. Ch 1, 4 sc, ch 4, slip 6 sc, 8sc, ch4, slip 6 sc, 4sc. Turn.
 4. Ch 1, 24 sc. Turn.
 5. Ch 1, * 3sc, 1 inc*, repeat from * to * 5 times more. (total 30sc). Turn.
 6. Ch 1, 30 sc. Turn.
 7. Ch 1, * 4sc, 1 inc*, repeat from * to * 5 times more (total 36sc). Turn.
 8. Ch 1, 36 sc. Turn.
 9. Ch 1, 36 sc. Turn,
 10. Ch 1, 36 sc and cut the yarn.
Skirt (black):
 1. Ch 27 and turn.
 2. Ch 1, 1 sc in the second ch, 1 sc in each ch and close the row.
 3. Ch1, 26 sc in each sc of the previous row, close the row.
 4. Ch1, *1 inc , 1 sc*, repeat from * to * until end of row, and close the row.
 5. Ch 1, 39 sc. and close the row.
 6. Repeat row 5.
 7. Repeat row 5.
 8. Repeat row 5 and cut yarn. 
Boots (brown) (make two):
 1. Make a magic ring with 6 s.c. around the ring.
 2. 6 inc. (total 12 s.c.)
 3. * 1 inc., 1 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 18 s.c.)
 4. 18 sc in the back loop of the sc.
 5. 18 sc.
 6. * 4sc, 1 dec*, repeat from * to * 2 times more (total 15 sc)
 7. 15 sc.
 8. 15 sc.
 9. 15 sc.
 10. 15 sc and cut yarn.
Headband (black) :
 1. Ch 50, cut yarn and sew after put the felt hair in the doll.
Necklace:
 1. With black yarn chain 30 and join after complete the necklace around the neck of the doll.
 2. With white yarn make 3 bones detail as follows:
  1. Ch 4. Turn
  2. 1 sc in the second ch, 1hdc in the next ch, 1 dc in the next ch, 1 ceil stitch in the same ch of the dc. Cut the yarn. 
Armbands (make 2):
 1. With black yarn chain  8 and sew in the arms of the doll.

Mask (white, red and yellow):

 1. With red yarn make a magic ring with 6 s.c. around the ring.
 2. 6 inc. (total 12 s.c.)
 3. * 1 inc., 1 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 18 s.c.)
 4. * 1 inc., 2 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 24 s.c.)
 5. * 1 inc., 3 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 30 s.c.)
 6. * 1 inc., 4 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 36 s.c.)
 7. * 1 inc., 5 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 42 s.c.)
 8.  *1 inc., 6 s.c. *, repeat from * to * 5 times more (total 48 s.c.)
 9. All in sc (total 48 sc). 
 10. All in sc (total 48 sc) and cut the yarn.
 1. With white yarn and knitting needles cast on 36 stitches. Knit in garter 50 rows and cut the yarn. Sew the piece around the red piece.
Eyes (make 2)
 1. With black yarn make a magic ring with 6 s.c. around the ring.
 2. 6 inc. (total 12 s.c.)
 3. Change to yellow yarn, and make 12 sc with the back loop of each sc. Cut yarn.
  Mouth:
 1. With black yarn make a magic ring with 6 s.c. around the ring.
 2. Change to yellow yarn, and make 6 sc with the back loop of each sc. Cut yarn.
Sew eyes and mouth in the red piece.
With white yarn make a chain of 16 and sew it over the mouth, and another chain of 20, and sew it over the eyes in the mask.

Ears (red) (make 2) :
 1. Make a magic ring with 3 s.c. around the ring.
 2. 3 inc (total 6 sc).
 3. * 1 inc, 1 sc *, repeat from * to * 2 times more (total 9 s.c.) 
 4. * 1 inc, 2 sc *, repeat from * to * 2 times more (total 12 s.c.) 
 5. * 1 inc, 3 sc *, repeat from * to * 2 times more (total 15 s.c.) 
 6. All in sc (total 15 s.c.) and cut the yarn.
Spear:
I used to make the spear a pointed stick to cook brochettes. I cut the stick to be suitable to the size of the doll. The spear is made with FIMO plasticine, hardened in the oven. I attached 3 threads of different colours around the spear. Sew the stick in one hand of the doll with natural thread.

Hair:
With the felt needle, attach the felt yarn to the head. They are so many videos in YouTube where explain how to do that. I followed instructions in this one: https://www.youtube.com/watch?v=twErAnsgf58.

lunes, 11 de julio de 2016

Fat Cats

(CAT) Entre projecte i projecte vaig fent gatets. Uns gatets molt especials, que dono a la protectora Peluts de cubelles, que els venen per recaptar diners per a la manutenció de la colònia de gats de Cubelles. Així que són gatets solidaris, per donar una segona oportunitat als gatets. El patró que faig servir és pot descarregar gratis a Three Fat Cats, i dels tres que hi han he teixit el fillet. Més detalls aquí.

(ES) Entre proyecto y proyecto voy tejiendo gatitos. Unos gatitos muy especiales, que dono a la protectora Peluts de cubelles,  ellos los venden, y lo que recaudan lo gastan en la manutención de los gatitos de la colonia de Cubelles. Así que son gatitos solidarios, para dar una segunda oportunidad a los gatos. El patrón que he usado se puede descargar gratis en  Three Fat Cats, de los tres gatos que hay he tejido el pequeñito. Más detalles aquí.

(EN) When I finished a project, and before begin the next one, I knitted crochet cats. These cats are very special, I give them to the protector association Peluts de cubelles, They sell these cats to collect money for the maintenance of the colony of cats in Cubelles. Solidarity cats to give a second opportunity to the real cats. The pattern can be downloaded by free in this link Three Fat Cats,  and I chose the child cat. More details here.miércoles, 6 de julio de 2016

Beyond Puerperium don't stop

(CAT) Porto un temps que tinc el bloc una mica abandonat... però no he parat de teixir ni estant de vacances. Aprofitant la arribada de noves personetes al món, m'he posat a teixir 3 cardigans.

El primer que he teixit he fet servir Merino Sport de Katia, en la mida de 3  a 6 mesos i agulles de 5mm. Només m'han calgut 3 cabdells, lo qual m'ha anat molt bé per reduir el meu stock de llanes. Els detalls del projecte están aquí.


Les altres dues, les he fet en mida nounat, i en cotó fent servir Natura Just Cotton de DMC, i m'han fet falta dos cabdells per cada una. Em feia gràcia fer-les a ratlles, i improvisar un petit truc per no tallar fil, fent servir short rows a la banda de punt bobo del final. Ha estat molt més còmode, i m'he estalviat rematar fils.

Els detalls els podeu veure aquí i aquí.

(ES) Hacia tiempo que ya  no escribía en el blog... pero no he parado de tejer ni en vacaciones. Aprovechando la llegada de nuevas personitas a éste mundo,  he tejido 3 cardigans.

El primero lo he hecho con Merino Sport de Katia, en la talla de 3 a 6 meses, con agujas de 5mm y gastando sólo 3 ovillos, lo que me ha ido muy bien para gastar un poco mi stash de lanas.  Los detalles del proyecto están aquí.

Las otras dos las he tejido en el tamaño recién nacido, con Natura Just Cotton de DMC, y gastando dos ovillos para cada una. Me hacia gracia hacerlas a rallas, y he improvisado un pequeño truco para no cortar hilo, usando el método de short rows en la banda lateral a punto bobo del final. Mucho más cómodo y me he ahorrado rematar unos cuantos hilos

Los detalles los tenéis aquí y aquí.

(EN) I didn't write on the blog for a long time, but my needles are busy, and I don't stop knitting neither on holidays. Because new little persons will arrive too soon... I knitted 3 cardigans to welcome the new babies to this world.

The first one is made with Merino Sport by Katia, in the size from 3 to 6 month, with needles 5mm and 3 skeins of yarn, that is good to reduce my stash of yarns. Details of this project here.

The others cardigans are knitted in the size newborn with Natura Just Cotton de DMC, I needed two skein for each cardigan. Knitted with stripes, I improvised a trick, using a short rows method for the garter band of the end of rows. With this, I don't need to cut the yarn, and less thread to hide.

Details of the cotton cardigans here and here.

domingo, 22 de mayo de 2016

Socks made with Arné & Carlos yarns

 (CAT) Des de feia anys ja coneixia les llanes per fer mitjons de Schachenmayr Regia en uns colors combinats molt bonics,  però aquesta primavera vaig descobrir la línia dissenyada pels noruecs Arné & Carlos que no només fan ratlles sinó estampats molt bonics i curiosos. Com no sabia quin estampat sortiria, em vaig enviciar a teixir uns quants parells de mitjons. I d'aquesta bogeria teixeril, he obtingut aquests mitjons, combinant els estampats d'Arné & Carlos amb llanes de colors llisos per a que quedessin més emmarcades les punteres, els talons i l'elàstic. Trobo que així, destaca més l'estampat. El patró és el bàsic toe-up amb talons seguint el mètode short-rows amb W&T. Teniu la informació detallada de cada parell de mitjons aquí:
  

 (ES) Desde hacia años que ya conocía las lanas de calcetines Schachenmayr Regia en unos colores combinados muy bonitos,  pero ésta primavera descubrí la línea diseñada por los noruegos Arné & Carlos que no sólo hacían rallas sino que además forman estampados muy bonitos y curiosos. Como no sabia qué estampado saldría, me entró un vicio tremendo por tejer unos cuantos pares de calcetines. De ésta locura tejeril, obtuve éstos calcetines, combinando los estampados de Arné & Carlos con lanas de colores lisos para destacar las punteras, los talones y el elástico.  Asimismo, el estampado también queda más resaltado. El patrón que he usado es el básico toe-up con talones siguiendo el método de short-rows con W&T. En los siguientes enlaces tenéis información detallada de cada par de calcetines:
 (EN) I knew, for some time, the beautiful yarns for socks by Schachenmayr Regia, in delicious colours. But this spring, I discovered the line designed by the Norwegian Arné & Carlos, that forms stripes and different prints in a beautiful combination of colours. Cause I didn't know the resulting print, I knitted as a really addicted, to see the results as soon as possible. I obtained these pairs of socks. I have combined the yarns  of Arné & Carlos, with yarns of a single colour, to highlight toes, heels and the ribbing. I used the toe-up basic pattern, in the heels I used short-rows method with W&T. For more information, go to the links below:


domingo, 1 de mayo de 2016

Brown Japanesse Shawl

(CAT) Aquest és un altre patró que ja he fet vàries vegades, doncs és fàcil i ràpid de fer.

Aquest cop l'he fet amb Merino Baby de Katia, amb 5 cabdells m'ha quedat una mica més gran que els altres, doncs el fil condeix més. El patró el teniu aquí. Al ser un patró gratuït, molta gent l'ha fet i repetit, sempre podeu tafanejar per Ravelry altres opcions. El meu projecte aquí.

(ES) Éste es otro patrón que he hecho varias veces, ya que es fácil de hacer y rápido de tejer.

Para éste proyecto he usado Merino Baby de Katia, con 5 ovillos me ha quedado un poco más grande que los anteriores, pues el hilo cunde bastante. El patrón lo tenéis aquí. Al ser gratis, hay mucha gente que lo ha hecho y repetido, con lo cual se puede cotillear en Ravelry otras opciones. Mi proyecto aquí.

(EN) This is another pattern that I repeated some times. A very easy pattern, and quick to knit.

For this project I chose the yarn Merino Baby de Katia, with 5 skeins I obtained a bigger shawl than the previous versions, cause the yarn spreads more than I expected. The pattern can be downloaded here. The pattern is free, for this reason a lot of people has knitted it, and a lot of them repeat. You can see different options in Ravelry. My project here.martes, 19 de abril de 2016

Merino Shalom Cardigan

(CAT) Ja havia fet abans aquest patró, però cap de les versions anteriors m'havia acabat d'agradar.
 • Versió original del patró un botó: Shalom Cardigan abril 2012 aquesta versió no em va agradar, ja que està fet amb llana gruixuda, i sense mànigues, abriga molt quan fa calor per portar una jaqueta oberta i sense mànigues, i quan fa fred, és massa oberta.
 • Versió original del patró amb 3 botons: Shalom Cardigan 3 botons abril 2012 aquesta versió és una mica més tapada, millora una mica, però encara no em convenç gaire. Els botons no estan on toca, i queda com oberta, ja que no coincideix amb les voltes no elàstiques, la dels augments.
 • Versió amb mànigues: Shalom cardigan amb màniques. En aquesta versió vaig posar 4 botons, coincidint amb les voltes que no són elàstiques. Millora molt el tema de tancar la jaqueta. Per fer les mànigues vaig seguir les indicacions de Sugar Knit's Shalom Cardigan, que estan molt bé, però la jaqueta em va quedar una mica ample.
Així que jo, amb aquestes inquietuds al cap, vaig decidir fer les meves pròpies modificacions, aprenent dels errors passats. Aquest cop he fet la jaqueta a doble fil amb Katia Merino 100% i agulles de 7mm. Això ha fet que m'hagi gastat una quantitat considerable de fil, 12 cabdells. Però el resultat ha valgut la pena, molt suau i agradable de portar. 

El patró original es pot trobar aquí Involving the senses en diferents idiomes.
Les meves modificacions respecte al patró original són les següents:
3 forats extres pels botons a les files 20, 32 i 45.

La fila 45 l'he fet així: 2PD, tancar 2 punts, 1 PD, 22 PR, 32 PR i després he posat aquests punts en un fil de llana per separar-ho per fer les mànigues després, 51PR, 32PR i els he separat també per la altra màniga, 22PR, 5PD.

Fila 46: 27PD, muntar 13 punts, 51 PD, muntar 13 punts, 27 PD

Després he continuat igual que el patró original fins a la fila 106. Perquè el volia un pèl més llarg:

Fila 106: Tot a punt del revés

Fila 107: Igual que la 83
Files 108 a 115: repetir les files 48 i 49.
Files 116 a 124: Tot a punt del dret.
Fila 125: Tancar amb punt una mica elàstic.
Mànigues: 
És important apuntar quantes files hem fet, i quan hem fet les disminucions per repetir-ho amb l'altra màniga. 

Muntar 15 punts des de la aixella. continuar amb els 32 punts que havíem separat a punt del dret. En total tenim 47 punts a l'agulla.
Fila 1 a 4: Tot a punt del dret.
Fila 5 (fila de disminució): 1 PD, Passar un punt sense teixir, teixir el següent, i passar el punt anterior per sobre , teixir a punt del dret fins que quedin 3 punts, teixir dos punts del dret, 1PD.
Teixir a punt del dret fins tenir uns 12 cm de llarg
Repetir la fila 5 cada 7 files fins que ens quedin 35 punts
Continuar a punt del dret fins que ens quedin uns 4 cm aproximadament del llarg desitjat de la màniga ( mesurar de la jaqueta quant ens mesura les últimes 9 files)
Alternar una fila del dret i una del revésdurant 9 files, perquè estem teixint en circular. 
Tancar amb un punt una mica elàstic. (ES) Ya había hecho antes éste patrón, pero ninguna de las versiones anteriores me acababa de gustar.
 • Versión original del patrón con un botón: Shalom Cardigan abril 2012 ésta versión no me gustó, ya que la tejí con lana gorda y sin mangas, abriga un montón cuando hace calor pero cuando hace frio es demasiado abierta.
 • Versión original del patrón con 3 botones: Shalom Cardigan 3 botones abril 2012 ésta versión es un poco más tapada, mejora un poco, pero aun no me convence. Los botones no están donde deberían, pues tendrían que estar en las vueltas dónde se hacen los aumentos.
 • Versión con mangas: Shalom cardigan con mangas. En aquesta versión puse 4 botones coincidiendo con las vueltas de aumento. Para hacer las mangas, seguí las indicaciones de  Sugar Knit's Shalom Cardigan, que están muy bien, pero la chaqueta me quedó un poco grande.
Así que con éstas inquietudes en la cabeza, decidí hacer mis propias modificaciones, aprendiendo de los errores del pasado. Para ésta chaqueta elegí tejerla a doble hilo con Katia Merino 100% y agujas de 7mm. Lo malo de ésta decisión, es que me he gastado una cantidad considerable de hilo, unos 12 ovillos. Por lo demás, me gusta cómo ha quedado.

El patrón original está aquí Involving the senses en diferentes idiomas.

Mis modificaciones respecto al patrón original son éstas:
3 ojales extras en las filas 20, 32 y 45.

La fila 45: 2PD, cerrar 2 puntos, 1 PD, 22 PR, 32 PR y después de tejerlos los he puesto en un resto de lana para hacer las mangas más tarde, 51PR, 32PR y los he puesto también en un resto de lana para la otra manga, 22PR, 5PD.

Fila 46: 27PD, montar 13 puntos, 51 PD, montar 13 puntos, 27 PD

Después he continuado igual que el patrón original hasta la fila 106. Como lo quería un poco más largo, seguí así:

Fila 106: Todo a  punto del revés

Fila 107: Igual que la 83
Filas 108 a 115: repetir las filas 48 y 49.
Filas 116 a 124: Todo a punto del derecho.
Fila 125: Cerrar de forma un poco elástico.
Mangas: 
Es importante apuntar cuantas filas hemos tejido, y cuando hacemos las disminuciones, para poder repetirlo igual para la otra manga.

Montar 15 puntos des de la axila. continuar con  los 32 puntos que teníamos en el resto de lana a punto del derecho. En total tenemos 47 puntos en la aguja.
Fila 1 a 4: Todo a punto del derecho.
Fila 5 (fila de disminución): 1 PD, Pasar un punto sin tejer, tejer el siguiente del derecho y pasar el punto sin tejer por encima, tejer a punto del derecho hasta que queden 3 puntos, tejer dos puntos juntos del derecho, 1PD.
Tejer a punto del derecho hasta tener unos 12 cm de largo.
Repetir la fila 5 cada 7 filas hasta tener 35 puntos.
Continuar a punto del derecho hasta que queden unos 4 cm aproximadamente del largo deseado para la manga (medir del cuerpo de la chaqueta las últimas 9 filas).
Alternar una fila del derecho y una del revés durante 9 filas, ya que estamos tejiendo en circular. 
Cerrar de forma un poco elástica.(EN) I knited this pattern before, but with an unsatisfactory result.
 • Original version with one button: Shalom Cardigan april 2012 I don't like this version, I used a very thick yarn, too warm for me, with a too open cardigan. Not very useful in my opinion.
 • Original version with 3 buttons: Shalom Cardigan 3 buttons april 2012 this version is an improvement from the previous version, but the position of the button hole is wrong. I must to put the button holes in the increase rows.
 • Version with long sleeves: Shalom cardigan with sleeves. This version has the button hole in the correct position. To knit sleeves, I followed instructions by Sugar Knit's Shalom Cardigan, an excellent version of the cardigan, but it wasn't my size.
With all these unsatisfactory results, I decided to create my own modifications, learning from past errors. For this time, I chose Katia Merino 100% with two threads together and needles of 7 mm. I don't recommend this because I waste a lot of yarn, around 12 skeins. But, this yarn is soft and confortable stretchy.

The original pattern can be downloaded by free in this link Involving the senses in different languages.

And my modifications from the original pattern are:

3 extras button hole at rows 20, 32 and 45.

Row 45; K2, BO 2 K1, P22, P32 and put these sts in a holder or a waste yarn separately, P51, P32 and put these sts in a holder or a waste yarn, P22, K5. 
Row 46: K27, CO13, K51, CO13, K27

I continued with instructions in the original pattern until row 106.
My instructions to enlarge the body:

To enlarge body: 
Row 106 purl 
Row 107: repeat row 83 
Rows 108-115: repeat rows 48 and 49. 
Rows 116-124: k all sts. 
Row 125: BO loosely or stretchy

Sleeves: 
It's important to write the rows where you made the decreses in the first sleeve to repeat with the other.

CO 15 in the underarm, join knitting 32 sts in the holder. 
Total 47 sts. 
1-4: k 
5: decrease row K1,s1k, k until last 3 sts, k2tog, k1 
Knit until arm measures 12 cm. 
Repeat decrease row (row 5) every 7 rows until have 35 sts. 
Continue to desire length,less the last 9rows. 
Alternate purl row, knit row in the round. 
CO loosely or stretchy

domingo, 27 de marzo de 2016

Breoghán Mittens


IR MÁS ABAJO PARA EL PATRÓN EN CASTELLANO
SCROLL DOWN FOR PATTERN IN ENGLISH

(CAT) Ja fa temps que tenia teixides aquestes mitenes, però buscava el moment per escriure el patró. El teniu disponible de forma gratuïta. Si trobeu algun error feu-m'ho saber per fer la correcció.

Materials:

 • Agulles circulars  de 4mm
 • 1 cabdell de llana merino del gruix 8ply, com a recomanació, jo he fet servir la Katia Merino 100%
Abreviacions:
 • PD Punt del dret
 • PR Punt del revés
 • punts
 • PM passar marcador
 • trena sobre 12 punts i 8 files:
  • files 1, 3 i 5 (costat del dret): PD
  • files 2, 4, 6 i 8 (costat del revés): PR
  • fila 7: C6B, C6F
 • C6B: Posar 3 punts en una agulla auxiliar per a fer trenes i mantenir-la pel darrera del punts que estem treballant, teixir del dret els següents 3 punts, teixir del dret els 3 punts que teníem a la agulla auxiliar. La trena queda orientada cap a la dreta.
 • C6F: Posar 3 punts en una agulla auxiliar per a fer trenes i mantenir-la pel davant dels punts que estem treballant, teixir del dret els següents 3 punts, teixir del dret els 3 punts que teníem a la agulla auxiliar. La trena queda orientada cap a la esquerra. 
 • Tancar punts en elàstic
  • 2PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta
   1PR, teixir junts del revés els dos punts que tenim a la agulla dreta,
   1PR, teixir junts del revés els dos punts que tenim a la agulla dreta,
   1PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta,
   1PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta,
   i així successivament fins que hem tancat tots els punts.
Mostra23 punts = 4 polzades = 10 cm

Instruccions

Per les dues mitenes:

Muntar 48 punts, i anar amb compte de no girar els punts quan els unim per treballar en circular. Posar un marcador per indicar el començament de la fila.
Teixir en punt elàstic 2PD 2PR fins que la peça mesuri uns 4.5cm o 2'' aproximadament. En el meu cas, amb 14 files n'he tingut prou.

Mitena esquerra:

Muntatge de la primera fila: 4PD, posar un marcador, 2PR, seguir les instruccions del gràfic per fer la trena sobre els següents 12 punts, 2PR, posar un segon marcador, 28PD.

Repetim aquesta fila, seguint el gràfic pels 12 punts de la trena fins que la peça mesuri uns 11 cm o 4 ¼ ''. En el meu cas, he teixit 23 files des de l'elàstic. En total 37 files.

Forat pel dit gros de la mà: 4PD, PM, 2PR, seguir el gràfic pels següents 12 punts, 2PR, PM, 20PD,  posar els últims 8 punts en un fil de llana que ens sobri, muntar 4 punts i unir per continuar treballant en circular. En total tindrem 44 punts a l'agulla.

Següent fila: 4PD, PM, 2PR, seguir el gràfic per fer la trena amb els següents 12 punts, 2PR, PM, 24PD.

Repetir aquesta última fila fins que la peça mesuri uns 17.5cm o 6 ¾''. En el meu cas, he teixir 58 files en total, de les quals, 21 files des de el forat pel dit gros.

Últimes 4 files: Punt elàstic de 2PD, 2PR.

Tancar els punts de forma elàstica.

Mitena dreta:

Muntatge de la primera fila: 28PD, posar un marcador, 2PR, seguir el gràfic per fer la trena amb els següents 12 punts, 2PR, posar un segon marcador, 4PD.

Repetim aquesta fila, seguint el gràfic pels 12 punts de la trena fins que la peça mesuri uns 11 cm o 4 ¼ ''. En el meu cas, he teixit 23 files des de l'elàstic. En total 37 files.

Forat pel dit gros de la mà: posar els primers 8 punts en un fil de llana que ens sobri, muntar 4 punts, 20PD, PM, 2PR ,seguir el gràfic pels següents 12 punts, 2PR, PM, 4PD,  i unir per continuar treballant en circular. En total tindrem 44 punts a l'agulla.
Següent fila: 4PD, PM, 2PR, seguir el gràfic pels següents 12 punts, 2PR, PM, 24PD.
Repetir aquesta última fila fins que la peça mesuri uns 17.5cm o 6 ¾''. En el meu cas, he teixir 58 files en total, de les quals, 21 files des de el forat pel dit gros.

Últimes 4 files: Punt elàstic de 2PD, 2PR.

Tancar els punts de forma elàstica.


Dit gros de la mà:

Agafar els 8 punts que teníem en un fil i posar-los a la agulla circular. treure 6 punts de la part del forat i unir en circular. En total tenim 14 punts. Teixir del dret unes 10 files fins tenir uns 2cm 1''. Tancar en elàstic però només fent els pas:
 • 2 PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta
 • 1 PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta
 • i així successivament fins que hem tancat tots els punts.

============================================

(ES) Hacía tiempo que tenia tejidos éstos mitones, pero buscaba el momento para escribir el patrón. Lo tenéis disponible de forma gratuita. Si encontráis algún error, decídmelo para poder corregirlo.

Materiales:
 • Agujas circulares de 4mm
 • 1 ovillo de lana merino de grosor 8ply, como recomendación, he usado Katia Merino 100%
Abreviaciones:
 • PD Punto del derecho
 • PR Punto del revés
 • puntos
 • PM pasar marcador
 • trenza sobre 12 puntos y 8 filas:
  • filas 1, 3 y 5 (lado del derecho): PD
  • filas 2, 4, 6 y 8 (lado del revés): PR
  • fila 7: C6B, C6F
 • C6B: Poner 3 puntos en una aguja auxiliar para tejer trenzas y mantenerla por detrás de los puntos que estamos trabajando, tejer del derecho los siguientes 3 puntos, tejer del derecho los 3 puntos que teníamos en la aguja auxiliar. La trenza queda orientada hacia la derecha.
 • C6F: Poner 3 puntos en una aguja auxiliar para tejer trenzas y mantenerla por delante de los puntos que estamos trabajando, tejer del derecho los siguientes 3 puntos, tejer del derecho los 3 puntos que teníamos en la aguja auxiliar. La trenza queda orientada hacia la izquierda. 
 • Cerrar puntos en elástico
  • 2PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha
   1PR, tejer juntos del revés los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
   1PR, tejer juntos del revés los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
   1PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
   1PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
   y así sucesivamente hasta cerrar todos los puntos.
Muestra23 puntos = 4 pulgadas = 10 cm

Instrucciones

Para los dos mitones:

Montar 48 puntos, y procurar no girar los puntos cuando los unamos para tejer en circular. Poner un marcador para indicar el comienzo de la fila.
Tejer a punto elástico 2PD 2PR hasta tener unos 4.5cm o 2'' aproximadamente. En mi caso, unas 14 vueltas es suficiente.

Mitón izquierdo:

Montaje de la primera fila: 4PD, poner un marcador, 2PR, seguir las instrucciones del gráfico para tejer la trenza sobre los siguientes 12 puntos, 2PR, poner el segundo marcador, 28PD.

Repetimos ésta fila, siguiendo el gráfico para los 12 puntos de la trenza hasta que la pieza mida unos 11 cm o 4 ¼ ''. En mi caso, son 23 filas desde el elástico, en total 37 filas.

Agujero para el dedo gordo de la mano: 4PD, PM, 2PR, seguir el gráfico para los siguientes 12 puntos, 2PR, PM, 20PD,  poner los últimos 8 puntos en un resto de lana, montar 4 puntos y unir para continuar tejiendo en circular. En total tenemos 44 puntos en la aguja.

Siguiente fila: 4PD, PM, 2PR, seguir el gráfico para tejer la trenza con los siguientes 12 puntos, 2PR, PM, 24PD.

Repetir ésta última fila hasta que la pieza mida unos 17.5cm o 6 ¾''. En mi caso, he tejido 58 filas en total, de las cuales 21 filas desde el agujero del dedo gordo.

Últimas 4 filas: Punto elástico de 2PD, 2PR.

Cerrar los puntos de forma elástica.

Mitón derecho:
Montaje de la primera fila: 28PD, poner un marcador, 2PR, seguir las instrucciones del gráfico para tejer la trenza sobre los siguientes 12 puntos, 2PR, poner un segundo marcador, 4PD.

Repetimos ésta fila, siguiendo el gráfico para los 12 puntos de la trenza hasta que la pieza mida unos 11 cm o 4 ¼ ''. En mi caso, son 23 filas desde el elástico, en total 37 filas.
Agujero para el dedo gordo de la mano: poner los primeros 8 puntos en un resto de lana, montar 4 punts, 20PD, PM, 2PR ,seguir el gráfico para los siguientes 12 puntos, 2PR, PM, 4PD,  y unir para continuar tejiendo en circular. En total tendremos 44 punto en la aguja.
Siguiente fila: 4PD, PM, 2PR, seguir el gráfico para tejer la trenza con los siguientes 12 puntos, 2PR, PM, 24PD.

Repetir ésta última fila hasta que la pieza mida unos 17.5cm o 6 ¾''. En mi caso, he tejido 58 filas en total, de las cuales 21 filas desde el agujero del dedo gordo.

Últimas 4 filas: Punto elástico de 2PD, 2PR.

Cerrar los puntos de forma elástica.

Dedo gordo de la mano:

Coger los 8 puntos que teníamos en un hilo de lana y ponerlos en la aguja, sacar 6 puntos del agujero  y unir circular. En total tenemos 14 puntos. Tejer del derecho unas 10 filas hasta que mida unos 2cm o 1''. Cerrar de forma elástica como sigue:
 • 2PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha
 • 1PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
 • y así sucesivamente hasta cerrar todos los puntos.

 ============================================
(EN) I knitted these mittens a few months ago, but I need some time to write the pattern. If you find any error, please, tell me to fix it.

Materials: 

 • Circular needles of 4mm
 • 1 skein of merino yarn 8ply, recomended Katia Merino 100%
Abbreviations:
 • K knit
 • P purl
 • sts stitches
 • st st stockinette
 • PM pass marker
 • cable over 12sts and 8 rows:
  • rows 1, 3 and 5 (right side):K
  • rows 2, 4, 6 and 8 (wrong side): P
  • row 7: C6B, C6F
 • C6B: Slip 3 sts on cable needle and hold at back of work, k next 3 sts, k3 sts from cable needle. The cable slants to right.
 • C6F: Slip 3 sts on cable needle and hold at front of work, k next 3 sts, k3 sts from cable needle. The cable slants to left. 
 • Stretchy Bind Off
  • K2, K2tog with sts on right needle,
   P1, P2tog with sts on right needle,
   P1, P2tog with sts on right needle,
   K1, K2tog with sts on right needle,
   K1, K2tog with sts on right needle,
   and repeat until the end of the row.
Gauge23 sts = 4 inches = 10 cm

Instructions

For two mittens:

Cast On 48 stitches. Be careful not to twist stitches when join the round to knit in circular. Place a marker at the beginning og the row. 

Work in  K2, P2 ribbing until piece measures 4.5cm or 2'' aproximately. In my case, I knitted 14 rows in ribbing.

Only left mitten:

Setup row; K4, put a marker, P2, follow the chart with the next 12 sts, P2, put the second marker, K28.

Repeat setup row, following the char panel until piece measures 11cm or 4 ¼ ''. In my case  it was 23 rows. In total 37 rows.

Finger hole row: K4, PM, P2, panel chart with the next 12 sts, P2, PM, K20, put the last 8 sts in a waste yarn, CO 4 sts and join to continue kniting in the round. In total you have 44 sts in the needle.

Next row: K4, PM, P2, follow panel chart with the next 12sts, P2, PM, K24.

Repeat the "next row" until peace measures 17.5cm or 6 ¾'', in my case 58 rows in total, that is 21 rows from finger hole.

Last 4 rows: K2, P2 ribbing.

Stretching BO.

Only right mitten;


Setup row; K28, put a marker, P2, follow the chart with the next 12 sts, P2, put the second marker, K4.

Repeat setup row, following the char panel until piece measures 11cm or 4 ¼ ''. In my case  it was 23 rows. In total 37 rows.

Finger hole row:  Put the first 8 sts in a waste yarn, CO 4 sts,  K20, PM, P2, panel chart with the next 12 sts, P2, PM, K4 and join to continue kniting in the round. In total you have 44 sts in the needle.

Next row: K4, PM, P2, follow panel chart with the next 12sts, P2, PM, K24.

Repeat the "next row" until peace measures 17.5cm or 6 ¾'', in my case 58 rows in total, that is 21 rows from finger hole.

Last 4 rows: K2, P2 ribbing.

Stretchy BO.


Finger:

Gather the 8 sts from the waste yarn in the needle, CO6 from the piece, and join in the round. In total you have 14 sts. Knit 10 rows in st st, aprox 2cm or 1'' . Stretchy BO as follows:
 • K2, K2tog with sts on right needle,
 • K1, K2tog with sts on right needle,
 • and repeat until the end of the row.