martes, 1 de abril de 2014

Nancy's Wool Hat Pattern


(CAT)  Havia promès que un dia d'aquests publicaria el patró del barret de llana de la Nancy. Si no ho he fet fins ara, és perquè em pensava que no tindria interès. Però la Nancy, encara aixeca passions i torna a guanyar popularitat. Aquest patró es fa amb agulles circulars de 4mm. Qualssevol llana per treballar amb aquestes agulles serveix. Normalment faig servir restes d'altres projectes per fer roba de nines.

Patró
Montar 54 punts i unir en circular.
Files 1 a 8: Teixir a "punt tonto", quan treballem amb circulars cal alternar una volta del dret i una del revés.
Fila 9-12: * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 cops més.
Fila 13:* Posar 3 punts en una agulla auxiliar per davant, teixir 3 punts del dret següents, tornar a posar els punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los del dret, 1p.r,1p.d, 1p.r.*, repetir de * a * 5 cops més.
Fila 14-18: * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 cops més.
Fila 19: Igual que la 13.
Files 20- 24: * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 cops més.
Fila 25: Igual que la 13.
Files 26-30: * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 cops més.
Fila 31: Igual que la 13.
Fila 32:  * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 cops més.

Fila 33: * 5 p.d, saltar un punt sense teixir, 1p.d (encara que es presenti del revés), passar el punt que ens haviem saltar per sobre, 1p.d, 1p.r *, repertir de * a * 5 cops més (tindrem 48 punts a l'agulla).
Fila 34: * 5 p.d, saltar un punt sense teixir, 1p.d, passar el punt que ens haviem saltar per sobre, 1p.r *, repertir de * a * 5 cops més, (tindrem 42 punts a l'agulla).
Fila 35: * 5 p.d, saltar un punt sense teixir, 1p.d (encara que es presenti del revés), passar el punt que ens haviem saltar per sobre, *, repertir de * a * 5 cops més (tindrem 36 punts a l'agulla).
Amb una agulla de cosir llana, tallem el fil llarg (uns 30cm) i passem el fil per dins dels 36 punts. Apretem fort per que no quedi un forat molt gros i cosim. El pompó l'he fet amb un accessori de la Clover, la mida groga.
Us poso moltes fotos, però alguns gorros presenten errors... que es veuen a ull, alguna fila menys, o que el gràfic es lleugerament diferent. Però la essència és la mateixa.


(ES)  Había prometido que un día de éstos publicaría el patrón del gorro de lana de Nancy. Si no lo he hecho hasta ahora es porque pensaba que no tendría interés. Pero Nancy, aun levanta pasiones y vuelve a ganar popularidad. El patrón se teje con agujas circulares de 4mm. Sirve cualquier lana que se trabaje con éstas agujas. Normalmente uso restos de otros proyectos para hacer ropa de muñecas.
Patrón
Montar 54 puntos y unir en circular.
Filas 1 a 8: Tejer a "punto tonto", cuando trabajamos en circulares hay que alternar una vuelta del derecho con una del revés.
Filas 9-12: * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 veces más.
Fila 13:* Poner 3 puntos en una aguja auxiliar por delante de la labor, tejer 3 puntos del derecho siguientes, volver a poner los puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos a punto del derecho, 1p.r,1p.d, 1p.r.*, repetir de * a * 5 veces más.
Filas 14-18: * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 veces más.
Fila 19: Igual que la 13.
Filas 20- 24: * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 veces más.
Fila 25: Igual que la 13.
Filas 26-30: * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 veces más.
Fila 31: Igual que la 13.
Fila 32:  * 6p.d, 1p.r, 1p.d, 1p.r*, repetir de * a * 5 veces más.
Fila 33: * 5 p.d, saltar un punto sin tejer, 1p.d (aunque se presente del revés), pasar el punto que nos habíamos saltado por encima, 1p.d, 1p.r *, repetir de * a * 5 veces más (tendremos 48 punto en la aguja).
Fila 34: * 5 p.d, saltar un punto sin tejer, 1p.d, pasar el punto que nos habíamos saltado por encima, 1p.r *, repetir de * a * 5 veces más, (tendremos 42 puntos en la aguja).
Fila 35: * 5 p.d, saltar un punto sin tejer, 1p.d (aunque se presente del revés), pasar el punto que nos  habíamos saltado por encima, *, repetir de * a * 5 veces más (tendremos 36 puntos en la aguja).
Con la aguja lanera, cortamos un cabo de unos 30 cm, pasamos el hilo por los 36 puntos, apretamos bien fuerte para que el agujerito central sea lo más pequeño posible y cosemos. El pompón lo hice con el accesorio de Clover, tamaño amarillo.
Os pongo muchas fotos, pero algunos modelos presenta errores, una fila menos o un gráfico ligeramente diferente, pero la esencia es la misma.
(EN)  I made a promise to write the wool hat pattern for Nancy Doll. I didn't write it until now because I thought this pattern have no interest, but there are many people who likes Nancy and this doll
has a lot of popularity again. To knit this pattern I used 4mm cable needles. Any yarn for this needles suits well for this pattern. I usually waste remains to knit doll pieces.

Pattern
Cast on 54 stitches and knit in circular.
Rows 1 to 8: Knit in garter, with cable needle alternate knit row with purl row.
Rows 9-12: * K6, P1, K1, P1*, repeat from  * to * 5 times more.
Row 13:* Pit 3 stitches in and auxiliary needle in front of work, knit the next 3 stitches, put stitches from auxiliary needle in left needle and knit them, P1,K1, P1.*, repeat from * to * 5 times more.
Rows 14-18: * K6, P1, K1, P1*, repeat from * to * 5 times more.
Row 19: Same as row 13.
Rows 20- 24: * K6, P1, K1, P1*, repeat from * to * 5 times more.
Row 25: Same as row 13.
Rows 26-30: * K6, P1, K1, P1*, repeat from * to * 5 times more.
Row 31: Same as row 13.
Row 32:   * K6, P1, K1, P1*, repeat from * to * 5 times more.
Row 33: * K5, slip one stitch to right needle, K1,pass slipped stitch over, K1,P1 *, repeat from * to * 5 times more (we have 48 stitches in the needle).
Row 34: * K5, slip one stitch to right needle, K1,pass slipped stitch over, P1 *, repeat  from * to * 5 time more, (42 stitches).
Row 35:* K5, slip one stitch to right needle, K1,pass slipped stitch over *, repeat from * to * 5 times more (36 stitches).
 With needle for sew needle, cut a 30cm thread, pass the thread through the 36 stitches, tight firmly to have the minimum hole in the middle. Make a pompom. I used the Clover accessory, the yellow one.
I added a lot of pictures, some pictures have slightly differences, basically is the same pattern.

domingo, 16 de marzo de 2014

Violet Radiant Sweater

 (CAT) Durant les rebaixes de l'estiu passat, vaig passar-me per la merceria del Corte Inglés a comprar tela per folrar els moneders. Va ser llavors, que vaig veure que tenien aquesta preciositat de llana al 50% de preu: Rowan Creative Focus Worsted (75% llana, 25% alpaca), els quedaven 7 troques de lila i me les vaig emportar totes. Vaig trigar mesos en trobar que fer-ne, i finalment vaig decidir-me pel Radiant Sweater, un dels patrons gratuïts de Lion Brand Yarn. Com només he gastat 4 troques (400 grams) encara me'n queden 3 per fer una altra cosa. Podeu trobar més informació sobre el projecte aquí.

(ES) Durante las rebajas del verano pasado, me pasé por la mercería del Corte Inglés para comprar tela de forro para los monederos. Fue entonces que encontré ésta preciosidad de lana al 50%: Rowan Creative Focus Worsted (75% llana, 25% alpaca),  sólo quedaban 7 ovillos en lila y me los llevé todos. Tardé meses en saber qué hacer con ellos, pero finalmente me decidí por el Radiant Sweater, un patrón gratuito de Lion Brand Yarn. Como sólo he gastado 4 ovillos (cada uno es de 100 gramos, en total 400 gramos) aun me quedan 3 ovillos para hacer otra cosa. Podéis encontrar más información del proyecto  aquí.
 (EN) Last summer, during the sales period, I visited el Corte Inglés to buy some fabrics for lining crochet purses. Then I found this very precious yarn with a discount of 50%: Rowan Creative Focus Worsted (75% wool, 25% alpaca),  there were only 7 skeins in violet, I took all the skeins. I was searching the suitable pattern for a long time. Finally I chose this one: Radiant Sweater, a free pattern from Lion Brand Yarn. I waste 4 skeins for this project (400 gramms), and I have 3 skeins left over for another project. More information of this project can be found here.domingo, 9 de marzo de 2014

Desktop Set


(CAT) Conjunt de trapillo per organitzar el meu escriptori
(ES) Conjunto de trapillo para organizar mi escritorio
(EN) Set made with a cloth to organize my desktop

Alpaca Baby Boots

(CAT) Amb la llana Garnstudio Drops Alpaca que em va sobrar del projecte Color affection brown he tornat a fer servir el patró Oh Baby Baby Booties per teixir dos parells de peucs. Amb el que em va sobrar de marró fosc no em va arribar per fer els peucs.

(ES) Con la lana Garnstudio Drops Alpaca que me sobró del proyecto Color affection brown he vuelto a usar el patrón Oh Baby Baby Booties para tejer dos pares de patucos. Con lo que me sobró de marrón oscuro ya no llegó para hacer otros.

(EN) With yarn Garnstudio Drops Alpaca that remains from project Color affection brown he used the pattern Oh Baby Baby Booties again to knit two pairs of booties. Dark brown remains wasn't enough to knit another pair.Tweed Baby Boots


(CAT) Aquest any m'he proposat gastar les llanes que m'han sobrat d'altres projectes i no és fàcil quan tens menys d'una troca... aixi que entre projecte gros i projecte gros, agafo una resta i penso que puc fer. Aquesta llana és la SMC Select Tweed Deluxe que em va sobrar de Basic socks tweed style, fent una adaptació a ull del patró  Oh baby baby booties.

(ES) Éste año me he propuesto gastar las lanas que me han sobrado de otros proyectos y no és nada fácil cuando te sobra menos de un ovillo... asi que entre projecto grande i proyecto grande, cojo un resto de lana y me pongo a pensar que uso le puedo dar. Ésta lana es la SMC Select Tweed Deluxe que me sobró del Basic socks tweed style, tuve que hacer una adaptación a ojo del patrón  Oh baby baby booties.

(EN) This year I have the intention to waste all the remains of yarn from other projects. It's difficult to find a project to knit when you have less than one skein... in the interval between two big projects i take a remain and i think what to do with it. This yarn is SMC Select Tweed Deluxe, a remain from my project Basic socks tweed style, i need to adapt the project for this yarn Oh baby baby booties

sábado, 1 de marzo de 2014

Where's Wally?

,
 (CAT) Per Carnestoltes con9meses m'ha encarregat fer aquesta disfressa de Wally pel seu fill. No he teixit gaires coses a varis colors... aixi que he anat improvisant. Pel que més patia era per les mides... tenia por que li quedés massa petit o massa gran... sort que la mami ha pres bé les mides ja que ho he fet sense patró... free style total! L'alleujament que he sentit quan se l'ha provat i li anava bé ha estat immens. Per fer aquest projecte he fet servir la llana Florencia by Ofil, que tot i ser acrílica i molt barateta,es suau i no pica. És una molt bona tria quan busquem llana econòmica. Els pares m'han enviat una foto amb la disfresa completa. Més guapo no podia estar... Per més detalls del projecte podeu consultar a Ravelry
  (ES) Para Carnaval con9meses me ha encargado un disfraz de Wally para su hijo. No he tejido muchas cosas en varios colores... así que he ido improvisando. Lo que más me preocupaba eran las medidas... tenia miedo que le quedase demasiado pequeño o demasiado grande... suerte que su madre le tomó muy bien las medidas, ya que sin patrón hubiese sido casi imposible acertar. El alivio que he sentido cuando se lo ha probado y le iba bien ha sido inmenso. Para éste proyecto he usado la lana Florencia by Ofil, que a pesar de ser acrílica y muy baratita,es suave y no pica. Es una muy buena elección cuando buscamos una lana económica. Los padres me han enviado ésta foto con el disfraz completo. Más guapo no podía estar... Para más detalles del proyecto podéis consultar en Ravelry.
   (EN) For Carnival con9meses has order to me a Wally costume for her son. I don't usually knit in different colours... I was improvising in this new experience. I was very worry with the baby measures, I am grateful with the mother for taking so good the measures because I don't use any pattern to knit this project. It is completely free style. It has been an immense relief to see that this costume suits well in the little baby. For this project I used yarn Florencia by Ofil, however it is a completely acrylic yarn, results very soft and cheap. It's a good option when we need an economic yarn for knit. Parents has send to me this picture with the complete costume. He can not be more handsome, an adorable boy. For more details go to Ravelry.


jueves, 27 de febrero de 2014

Violet Empty-pockets


(CAT) Un altre buida-butxaques de "trapillo" per posar les claus, el mòvil, monedes... o el que sigui. He aprofitat per estrenar els tampons de lletres que vaig comprar al Tiger.

(ES) Otro vacia-bolsillos de trapillo para poner las llaves, el móvil, monedas o lo que sea...  He aprovechado para estrenar los tampones de letras que compré en el Tiger.

(EN) Another empty-pockets made with a cloth yarn in cotton to put keys, the mobile, etc... I have tested my new letter stamps, bought in Tiger,  in a cute card hand-made.