Simple Cowl
(CAT) Amb la llana (Malabrigo worsted) que em va sobrar del Francis Pullover he improvitzat un coll molt simple. Per fer-lo només cal seguir les instruccions següents:
Agulles: Agulles circulars del nº5.5 amb cable de 60cm, una troca de 100 grams
Muntar 90 punts sobre la agulla circular.
Fila 1: Punt del dret
Fila 2: Punt del revés
Fila 3: Punt del dret
Fila 4: Punt del revés
Fila 5: Punt del dret
Fila 6: Punt del revés
Fila 7: Punt del dret
Fila 8: Punt del revés
Fila 9: Punt del dret
Fila 10: Punt del revés
Fila 11-20: totes les voltes del dret.
Fila 21: Punt del revés.
Fila 22-30: totes les voltes del dret.
Fila 31: * Fer 15 punts del dret, treure un augment desde la esquerra i retorçar-lo.* Repetir de * a * 5 cops més, de tal manera que tindrem 96 punts.
Fila 32: Punt del revés.
Fila 33-42:  totes les voltes del dret.
Fila 43: Punt del revés.
Fila 44-52:  totes les voltes del dret.
Fila 53: * Fer 16 punts del dret, treure un augment desde la esquerra i retorçar-lo.* Repetir de * a * 5 cops més, de tal manera que tindrem 102 punts.
Fila 54: Punt del revés:
Fila 55-64: totes les voltes del dret.
Fila 65: Punt del revés
Fila 66: Punt del dret
Fila 67: Punt del revés
Fila 68: Punt del dret
Fila 69: Punt del revés
Fila 70: Punt del dret
Fila 71: Punt del revés
Fila 72: Punt del dret
Fila 73: Punt del revés
Tancar els punts fent servir el mètode  judy's surprisingly stretchy bind-off(ES) Con la lana (Malabrigo worsted) que me sobró del Francis Pullover he improvizado un cuello muy simple. Para tejerlo sólo hay que seguir las siguientes instrucciones:
Agujas: Agujas circulares del nº5.5 con cable de 60cm, un ovillo de 100 gramos
Montar 90 puntos sobre la aguja circular.
Fila 1: Punto del derecho
Fila 2: Punto del revés
Fila 3: Punto del derecho
Fila 4: Punto del revés
Fila 5: Punto del derecho
Fila 6: Punto del revés
Fila 7: Punto del derecho
Fila 8: Punto del revés
Fila 9: Punto del derecho
Fila 10: Punto del revés
Fila 11-20: todas las vueltas a punto del derecho.
Fila 21: Punto del revés.
Fila 22-30: todas las vueltas a punto del derecho.
Fila 31: * Tejer 15 puntos del derecho,sacar un aumento de la izquierda y retorcerlo.* Repetir de * a * 5 veces más, para obtener 96 puntos.
Fila 32: Punto del revés.
Fila 33-42:  todas las vueltas a punto del derecho.
Fila 43: Punto del revés.
Fila 44-52:  todas las vueltas a punto del derecho.
Fila 53: * Tejer 16 puntos del derecho, sacar un aumento des la izquierda y retorcerlo.* Repetir de * a * 5 veces más, para obtener 102 puntos.
Fila 54: Punto del revés:
Fila 55-64: todas las vueltas a punto del derecho.
Fila 65: Punto del revés
Fila 66: Punto del derecho
Fila 67: Punto del revés
Fila 68: Punto del derecho
Fila 69: Punto del revés
Fila 70: Punto del derecho
Fila 71: Punto del revés
Fila 72: Punto del derecho
Fila 73: Punto del revés
Cerrar los puntos con el método  judy's surprisingly stretchy bind-off

(EN) With the remainder wool (Malabrigo worsted) from  Francis Pullover I' improvise a simple cowl. To kint it you can follor these instructions:
Materials: Circular needles nº5.5 with a cable of 60cm , 100grams of wool
Cast on 90 stitches in the circular needle.
Row 1: Knit all stitches
Row 2: Purl all
Row 3: Knit all
Row 4: Purl all
Row 5: Knit all
Row 6: Purl all
Row 7: Knit all
Row 8: Purl all
Row 9: Knit all
Row 10: Purl all
Row 11-20: Knit all
Row 21: Purl all
Row 22-30:  Knit all.
Row 31: * Knit 15 stitches, lift strand from stitch of left needle and twist it.* Repeat from  * to * 5 times more, to obtains 96 stitches.
Row 32: Purl all
Row 33-42:  Knit all
Row 43: Purl all
Row 44-52:  Knit all
Row 53: * Knit 16 stitches, lift strand from stitch of left needle and twist it.* Repeat from * to * 5 times more, to obtain 102 stitches.
Row 54: Purl all
Row 55-64: Knit all.
Row 65: Purl all
Row 66: Knit all
Row 67: Purl all
Row 68: Knit all
Row 69: Purl all
Row 70: Knit all
Row 71: Purl all
Row 72: Knit all
Row 73: Purl all
Bind off with  judy's surprisingly stretchy bind-off method.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Butterflies in a Crochet Purse

Fall Crochet Purse (purse pattern improved version)

Clockwork Orange Pattern