Raincoat for Nancy

 Scroll down for pattern in english. 
Ir abajo para patrón en castellano.

 (CAT) Tenia unes restes de fil de cotó que no sabia que fer-ne... fins que vaig decidir fer un barret de pluja i un abric a joc. El fil és d'origen desconegut, però he fet servir un ganxet de 4mm i agulles de 4mm, tot i que potser hagués estat millor fer servir agulles de 4.5mm per fer l'abric.

BARRET (a ganxet)
 1. Anell màgic amb 6 punts baixos.
 2. 6 increments (12 p.b)
 3. * 1 p.b, 1 inc*, repetir de * a * fins el final de la volta (18 p.b)
 4. * 2 p.b, 1 inc*, repetir de * a * fins el final de la volta (24 p.b)
 5. 1 p.b, 1 inc, * 3 p.b, 1 inc*, repetir de * a * 4 vegades més, 2p.b (30 p.b)
 6. * 4 p.b, 1 inc*, repetir de * a * fins el final de la volta (36 p.b)
 7. 2 p.b, 1 inc, * 5 p.b, 1 inc*, repetir de * a * 4 vegades més, 3p.b (42 p.b)
 8. * 6 p.b, 1 inc*, repetir de * a * fins el final de la volta (48 p.b)
 9. Tot a punt baix.(48 p.b)
 10. Tot a punt baix.(48 p.b)
 11. Tot a punt baix.(48 p.b)
 12. Tot a punt baix.(48 p.b)
 13. Tot a punt baix.(48 p.b)
 14. Tot a punt baix.(48 p.b)
 15. Tot a punt baix.(48 p.b)
 16. Tot a punt baix. (48 p.b)
 17.  * 1 p.b, 1 inc *, repetir fins el final de la volta (72 p.b.)
 18. Tot a punt baix (72 p.b)
 19.  * 5 p.b, 1 inc *, repetir fins el final de la volta (84 p.b.)
 20. Tot a punt baix (84 p. b)
 21. * 11 p.b., 1 inc*, repetir fins el final de la volta (91 p.b.)
 22. Tot a punt baix (91 p.b) i tancar.
ABRIC (a tricot)

Abreviatures:
p.d. : punt del dret
p.r   : punt del revés
AugDret: agafem la hebra entre dos punts des del darrera, i la teixim pel davant. M1R en anglés.
AugEsq: agafem la hebra entre dos punts des del davant, i la teixim pel darrera. M1L en anglés.

Amb les agulles circulars de 4mm muntar 30 punts de base.
Fila 1 a 10: Teixir a punt del dret com si fossin agulles rectes.
Fila 11: Posar els marcadors separant els punts com s'indica: 7-4-8-4-7. Teixir fins un punt abans del marcador, AugDret, 1 punt dret, passar marcador, 1 punt dret, AugEsq. Repetir 3 cops.
Fila 12: 4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 13: 2 p.d, passar un punt sense teixir, fer un punt del dret i passar l'anterior punt per sobre, * teixir a punt del dret fins un punt abans del marcador, AugDret, 1 p.d, passar marcador, 1 p.d, AugEsq *, repetir de * a * 3 cops més.
Fila 14: 2 p.d., passar hebra, 1 p.d, tot a punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Files 15 a 22: Repetim les files 11 i 12.
Files 23 i 24: Repetim les files 13 i 14.
Files 25 a 26: Repetim les files 11 i 12.
Fila 27: Teixir a punt dret fins que quedi un punt abans del marcador, treiem el marcador i posem els 20 punts de la màniga en un agafador de punts (pots passar un fil d'un altre color amb una agulla de cosir llana), pases el segon marcador,tot a punt dret fins al tercer marcador, treus el marcador, poses els 20 punts de l'altra màniga a un agafador de punts, passes el quart marcador, i teixir a punt dret fins el final de la volta.
Fila 28:  4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 29: Tot a punt del dret.
Fila 30: 4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 31 i 32: repetir 29 i 30
Fila 33: 2 p.d, passar un punt sense teixir, fer un punt del dret i passar l'anterior punt per sobre,seguir a p.d
Fila 34: 2 p.d., passar hebra,1p.d.tot a punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 35: Tot a p.d. fins un punt abans del marcadador, AugDret, 1p.d. passar marcador, 1p.d, AugEsq, repetir un cop mes.
Fila 36:  4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.

Files 37 a 42: repetir 29 i 30 respectivament.

Fila 43 i 44: repetir 33 i 34 respectivament.
Fila 45: Igual que la 35.
Fila 46:  4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Files 47 a 52: repetir 29 i 30 respectivament.
Fila 53 i 54: repetir 33 i 34 respectivament.
Files 55: Igual que la 35. (66 punts)
Fila 56: 4 p.d, tot punt del revés fins que quedin 4 punts, 4p.d.
Fila 57 a 66: Tot a punt del dret (igual que el coll)

Màniques:
En circular teixir 10 voltes a punt del dret (punt llis) i 9 voltes alternant punt del revés i punt del dret. Tancar.

Butxaques:
Muntar 5 punts i teixir a punt del dret 8 voltes.


  
(ES) Tenia un resto de hilo de algodón que no sabia en que gastarlo... hasta que se me ocurrió hacer un gorro y un abriguito a juego. El hilo es de origen desconocido, pero he usado un ganchillo de 4mm y agujas circulares 4mm, aunque igual me hubiese ido mejor con unas de 4.5mm pues el punto quedó prieto.

GORRO (a ganchillo)
 1. Anillo mágico con 6 puntos bajos.
 2. 6 incrementos (12 p.b)
 3. * 1 p.b, 1 inc*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta (18 p.b)
 4. * 2 p.b, 1 inc*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta (24 p.b)
 5. 1 p.b, 1 inc, * 3 p.b, 1 inc*, repetir de * a * 4 veces más, 2p.b (30 p.b)
 6. * 4 p.b, 1 inc*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta (36 p.b)
 7. 2 p.b, 1 inc, * 5 p.b, 1 inc*, repetir de * a * 4 veces más, 3p.b (42 p.b)
 8. * 6 p.b, 1 inc*, repetir de * a * hasta el final de la vuelta (48 p.b)
 9. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 10. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 11. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 12. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 13. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 14. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 15. Todo a punto bajo.(48 p.b)
 16. Todo a punto bajo. (48 p.b)
 17.  * 1 p.b, 1 inc *, repetir hasta el final de la vuelta (72 p.b.)
 18. Todo a punto bajo. (72 p.b)
 19.  * 5 p.b, 1 inc *, repetir hasta el final de la vuelta (84 p.b.)
 20. Todo a punto bajo.  (84 p. b)
 21. * 11 p.b., 1 inc*, repetir hasta el final de la vuelta (91 p.b.)
 22. Todo a punto bajo (91 p.b) y cerrar
ABRIGO(a tricot)

Abreviaturas:
p.d. : punto del derecho
p.r   : punto del revés
AuDer: cogemos la hebra entre dos puntos por detrás, y la tejemos por delante. M1R en inglés.
AuIz: cogemos la hebra entre dos puntos por delante y la tejemos por detràs. M1L en inglés.

Con las agujas circulares de 4mm montar 30 puntos de base.
Fila 1 a 10: Tejer a punto del derecho como si fuesen agujas rectas.
Fila 11: Poner los marcadores como se indica: 7-4-8-4-7. Tejer hasta un punto antes del marcador, AuDer, 1 punto del derecho, pasar marcador, 1 puntp del  derecho, AuIz. Repetir 3 veces.
Fila 12: 4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 13: 2 p.d, pasar un punto sin tejer, tejer un punto del derecho y pasar el anterior punto por encima, * tejer a punto del derecho hasta un punto antes del marcador, AuDer, 1 p.d, pasar marcador, 1 p.d, AuIz *, repetir de * a * 3  veces más.
Fila 14: 2 p.d., pasar hebra, 1 p.d, todo a punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Filas 15 a 22: Repetimos las filas 11 y 12.
Filas 23 i 24: Repetimos las filas 13 y 14.
Filas 25 a 26: Repetimos las filas 11 y 12.
Fila 27: Tejer a punto del derecho hasta un punto antes del marcador, quitamos el marcador y ponemos los 20 puntos de la manga en un imperdible de puntos (con una aguja lanera puedes pasar un hilo de otro color por los puntos), pasas el segundo marcador,todo a punto del derecho hasta el tercer marcador, quitar el marcador, poner los 20 puntos de la otra manga en otro imperdible, pasas el cuarto marcador, y tejer a punto del derecho hasta el final de la vuelta.
Fila 28:  4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 29: Todo a punto del derecho.
Fila 30: 4 p.d, todo a punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 31 i 32: repetir 29 y 30
Fila 33: 2 p.d, pasar un puno sin tejer, tejer un punto del derecho y pasar el anterior punto por encima, seguir a p.d.
Fila 34: 2 p.d., pasar hebra,1p.d.todo a punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 35: Todo a p.d. hasta un punto antes del marcador, AuDer, 1p.d. pasar marcador, 1p.d, AuIz, repetir una vez más.
Fila 36:  4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Filas 37 a 42: repetir 29 y 30 respectivamente.
Fila 43 y 44: repetir 33 y 34 respectivamente.
Fila 45: Igual que la 35.
Fila 46:  4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Filas 47 a 52: repetir 29 y 30 respectivamente.
Fila 53 y 54: repetir 33 y 34 respectivamente.
Filas 55: Igual que la 35. (66 puntos)
Fila 56: 4 p.d, todo punto del revés hasta 4 puntos antes del final, 4p.d.
Fila 57 a 66: Todo a punto del derecho (igual que el cuello)

Mangas:
En circular tejer 10 vueltas a punto del derecho (punto liso) y 9 vueltas alternando punto del revés y punto del derecho. Cerrrar.

Bolsillos:
Montar 5 puntos, hascer 8 vueltas a punto del derecho y cerrar
 (EN) I had a leftover of yarn, unknown brand but surely cotton 100%.  Difficult to find a little project for it... finally i decided to knit a hat in crochet and a coat for doll. For this yarn i used a crochet of 4mm and cable needles 4mm, but 4.5mm it would be better for this yarn.

HAT (crochet)
 1. Magic ring with 6 simple crochet.
 2. 6 increases (12 s.c)
 3. * 1 s.c, 1 inc*, repeat from * to * until the end of row (18 s.c)
 4. * 2 s.c, 1 inc*, repeat from * to * until the end of row (24 s.c)
 5. 1 s.c, 1 inc, * 3 s.c, 1 inc*, repeat from * to * 4 times more, 2 s.c (30 s.c)
 6. * 4 s.c, 1 inc*, repeat from * to * until the end of row (36 s.c)
 7. 2 s.c, 1 inc, * 5 s.c, 1 inc*, repeat from * to * 4 times more, 3 s.c. (42 s.c)
 8. * 6 s.c, 1 inc*, repeat from * to * until the end of row (48 s.c)
 9. All in simple crochet.(48 s.c)
 10. All in simple crochet.(48 s.c)
 11. All in simple crochet.(48 s.c)
 12. All in simple crochet.(48 s.c)
 13. All in simple crochet.(48 s.c)
 14. All in simple crochet.(48 s.c)
 15. All in simple crochet.(48 s.c)
 16. All in simple crochet.(48 s.c)
 17.  * 1 s.c, 1 inc *, repeat until the end of row (72 s.c.) 
 18. All in simple crochet. (72 s.c)
 19.  * 5 s.c, 1 inc *, repeat until the end of row (84 s.c.)
 20. All in simple crochet.  (84 s.c)
 21. * 11 s.c., 1 inc*, repeat until the end of row (91 s.c.)
 22. All in simple crochet (91 s.c) and close.
COAT(knit)

Abbreviations:
K : knit
P  : purl
st : stitch
M1L :  increase, make one left; lift loop between stitches from the front, knit
into back of loop.
M1R :  increase, make one right; lift loop between stitches from the back, knit
into front of loop.
SM: slip marker
ssk: slip, slip, knit; decrease.
YO: yarn over

Take cable needles and cast on 30st..
Rows 1 to 10: Knit in garter.
Row 11: Put markers as follows: 7-4-8-4-7. K until 1st before marker, M1R, K1, SM, K1, M1L. Repeat 3 times.
Row 12: K4, P until 4 st before end, K4.
Row 13: K2, ssk, * K until 1 st before marker, M1R, K1, SM, K1, M1L *, repeat from * to * 3 times.
Row 14: K2, YO, K1, P until 4st before end, K4.
Rows 15 to 22: Repeat rows 11 and 12.
Rows 23 and 24: Repeat rows 13 and 14.
Rows 25 to 26: Repeat rows 11 and 12.
Row 27: K until 1 st before marker, take off first marker, put 20st for the sleeve in a holder, slip second marker, K until third marker and take off it too, put 20 st of the sleeve in a holder, slip fourth marker, and K until the end.
Row 28: K4, P until 4 st before end, K4.
Row 29: K all.
Row 30: K4, P until 4 st before end, K4.
Rows 31 and 32: repeat 29 and 30.
Row 33: K2, ssk, K until end.
Row 34: K2, YO, K1, P until 4st before end, K4.
Row 35: K until 1st before marker, M1R, K1, SM, K1, M1L, repeat 1 time.
Row 36:   K4, P until 4 st before end, K4.
Rows 37 to 42: repeat 29 and 30.
Rows 43 and 44: repeat 33 and 34.
Row 45: Repeat row 35.
Row 46:   K4, P until 4 st before end, K4.
Rows 47 to 52: repeat 29 and 30.
Rows 53 and 54: repeat 33 and 34.
Row 55: Repeat 35. (66 stitches)
Row 56:  K4, P until 4 st before end, K4.
Rows 57 to 66:  Knit all in garter. Bind off.

Sleeves:
With cable needles in circle knit 10 rows in stockinette and 9 rows in garter (alternate knit and purl rows). Bind off.

Pockets:
Cast on 5 stitches, knit in garter 8 rows and bind off.
Comentarios

 1. Bona tarda,

  Per fi he trobat un blog en català!!! i donant tutorials en català. m'ha costat molt trobar-te.
  Hola em presento dic Marta i visc a Barcelona. M'encanta fer mitja i ganxet.
  Fora bo contacta'n-se.
  Fins aviat,
  Marta

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Si... faig una petita contribució... però tradueixo en castellà i anglés, perque prefereixo que en llegeixin amb les meves paraules que no traduït per Google.

   Et responc per mail, ok?

   Mònica

   Eliminar
 2. Genial el teu tutorial! Jo no en se gaire de fer punt, però aprofitant el fred intentaré fer alguna cosa a les meves ninetes. Et convido a visitar el meu blog de nines. Em faig seguidora del teu.

  ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Butterflies in a Crochet Purse

Fall Crochet Purse (purse pattern improved version)

Clockwork Orange Pattern