viernes, 6 de septiembre de 2013

Android Pattern


(CAT) Nou patró de l'Android. L'he fet més grandet perque em costava molt fer els braços..

Braços (x2)

 1. Anell màgic amb 6 punts.
 2. 6 increments (=12 punts).
 3. Tot a punt baix (=12 punts)
 4. Tot a punt baix (=12 punts)
 5. Tot a punt baix (=12 punts)
 6. Tot a punt baix (=12 punts)
 7. Tot a punt baix (=12 punts)
 8. Tot a punt baix (=12 punts)
 9. Tot a punt baix (=12 punts)
 10. Tot a punt baix (=12 punts)
 11. Tot a punt baix (=12 punts)
 12. Tot a punt baix (=12 punts)
 13. Tot a punt baix (=12 punts)
 14. Tot a punt baix (=12 punts)
 15. Tot a punt baix (=12 punts)
 16. Tot a punt baix (=12 punts)
 17. 6 decrements i tancar (=6punts)
Antenes (x2)
 1. Cadeneta de 6 punts. Deixar fil per després cosir. Per a que quedin rígides les barnisso amb cola blanca, que quan s'asseca queda incolora.
Cos
 1. Anell màgic amb 6 punts
 2. 6 increments (=12punts).
 3. * 1 punt baix, 1 increment *, repetir 5 cops més de * a *  (=18punts).
 4. * 2 p.b. 1 increment * , repetir 5 cops més de * a * (=24 punts).
 5. * 3 p.b. 1 increment *, repetir 5 cops més de * a * (=30 punts).
 6. * 4 p.b. 1 increment *, repetir 5 cops més de * a * (=36 punts).
 7. Tot a punt baix (=36 punts).
 8. Tot a punt baix (=36 punts).
 9. Tot a punt baix (=36 punts).
 10. Tot a punt baix (=36 punts).
 11. Tot a punt baix (=36 punts). En aquesta volta es pot bordar la linia negra que separa el cap del cos. Aquesta linia es borda entre la fila 9 i la 10. Els ulls van2 files amunt d'aquesta línia, separats entre sí per 8 punts. Les antenes es cusen entre les voltes 4 i 5.
 12. Tot a punt baix (=36 punts).
 13. Tot a punt baix (=36 punts).
 14. Tot a punt baix (=36 punts).
 15. Tot a punt baix (=36 punts).
 16. Tot a punt baix (=36 punts).
 17. Tot a punt baix (=36 punts).
 18. Tot a punt baix (=36 punts).
 19. Tot a punt baix (=36 punts).
 20. Tot a punt baix (=36 punts).
 21. Tot a punt baix (=36 punts).
 22. Tot a punt baix (=36 punts).
 23. Tot a punt baix (=36 punts).
 24. Tot a punt baix (=36 punts).
 25. Tot a punt baix (=36 punts).
Base
 1. Anell màgic amb 6 punts
 2. 6 increments (=12punts).
 3. * 1 punt baix, 1 increment *, repetir 5 cops més de * a *  (=18punts).
 4. * 2 p.b. 1 increment * , repetir 5 cops més de * a * (=24 punts).
 5. * 3 p.b. 1 increment *, repetir 5 cops més de * a * (=30 punts).
 6. * 4 p.b. 1 increment *, repetir 5 cops més de * a * (=36 punts).

Quan tenim feta la base, omplim el cos amb el farciment i cosim la base al cos. Farcim els brassos i es cusen alineats amb les antenes.(ES) Nuevo patrón de Android. Lo he hecho más grande que el anterior porque me costaba mucho tejer los brazos.

Brazos (x2)

 1. Anillo mágico con 6 puntos.
 2. 6 incrementos (=12 puntos).
 3. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 4. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 5. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 6. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 7. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 8. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 9. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 10. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 11. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 12. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 13. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 14. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 15. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 16. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 17. 6 decrementos y cerrar (=6puntos)
Antenas (x2)
 1. Cadeneta de 6 puntos. Dejar hilo para después coser. Para que queden rígidas las varnizo con cola blanca, que cuando se seca queda incolora.
Cuerpo
 1. Anillo mágico con 6 puntos
 2. 6 incrementos (=12 puntos).
 3. * 1 punto bajo, 1 incremento *, repetir 5 veces más de * a *  (=18 puntos).
 4. * 2 p.b. 1 incremento * , repetir 5 veces de * a * (=24 puntos).
 5. * 3 p.b. 1 incremento *, repetir 5 veces de * a * (=30 puntos).
 6. * 4 p.b. 1 incremento  *, repetir 5 veces de * a * (=36 puntos).
 7. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 8. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 9. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 10. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 11. Todo a punto bajo (=36 puntos). En ésta vuelta se puede bordar la linea negra que separa la cabeza del cuerpo. Ésta linea se borda entre la fila 9 y la 10. Los ojos van 2 filas por encima de ésta línea, separados entre sí por 8 puntos. Las antenas es cosen entre las vueltas 4 y 5.
 12. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 13. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 14. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 15. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 16. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 17. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 18. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 19. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 20. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 21. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 22. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 23. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 24. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 25. Todo a punto bajo (=36 puntos).
Base
 1. Anillo mágico con 6 puntos
 2. 6 incrementos (=12puntos).
 3. * 1 punto bajo, 1 incremento *, repetir 5 veces más de * a *  (=18 puntos).
 4. * 2 p.b. 1 incremento * , repetir 5 cops veces de * a * (=24 puntos).
 5. * 3 p.b. 1 incremento *, repetir 5 cops veces de * a * (=30 puntos).
 6. * 4 p.b. 1 incremento  *, repetir 5 cops veces de * a * (=36 puntos).
Cuando tenemos la base, llenamos el cuerpo con el relleno y cosemos la base. Rellenamos los brazos y los cosemos alineados con las antenas.


(EN) New Android Pattern, biggest than the first I made, because it was very difficult to knit small arms.

Arms (x2)

 1. Magic ring with 6 simple crochet
 2. 6 increases (=12 s.c.).
 3. All in simple crochet (=12 s.c.)
 4. All in simple crochet (=12 s.c.)
 5. All in simple crochet (=12 s.c.)
 6. All in simple crochet (=12 s.c.)
 7. All in simple crochet (=12 s.c.)
 8. All in simple crochet (=12 s.c.)
 9. All in simple crochet (=12 s.c.)
 10. All in simple crochet (=12 s.c.)
 11. All in simple crochet (=12 s.c.)
 12. All in simple crochet (=12 s.c.)
 13. All in simple crochet (=12 s.c.)
 14. All in simple crochet (=12 s.c.)
 15. All in simple crochet (=12 s.c.)
 16. All in simple crochet (=12 s.c.)
 17. 6 decrease and close (=6 s.c.)
Antennas (x2)
 1. 6 chain crochet. Keep enough thread to use to sew later. Put white glue in the antennas for them to stay rigid.
Body
 1. Magic ring with 6 simple crochet
 2. 6 increases (=12 s.c.).
 3. * 1 s.c, 1 inc *, repeat  5 times more from * to *  (=18 s.c.).
 4. * 2 s.c. 1 inc * , repeat 5 times  more from  * to * (=24 s.c.).
 5. * 3 s.c. 1 inc *, repeat 5 times more from * to * (=30 s.c.).
 6. * 4 s.c. 1 inc  *, repeat 5 times more from * to * (=36 s.c.).
 7. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 8. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 9. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 10. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 11. All in simple crochet  (=36 s.c.).  In this row sew the black line that separates head and body between rows 9 and 10. Sew eyes 2 rows over the black line. The separation between eyes is 8 stitches. Sew Antennas between rows 4 and 5.
 12. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 13. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 14. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 15. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 16. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 17. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 18. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 19. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 20. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 21. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 22. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 23. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 24. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 25. All in simple crochet  (=36 s.c.).
Base
 1. Magic ring with 6 simple crochet
 2. 6 increases (=12 s.c.).
 3. * 1 s.c, 1 inc *, repeat  5 times more from * to *  (=18 s.c.).
 4. * 2 s.c. 1 inc * , repeat 5 times  more from  * to * (=24 s.c.).
 5. * 3 s.c. 1 inc *, repeat 5 times more from * to * (=30 s.c.).
 6. * 4 s.c. 1 inc  *, repeat 5 times more from * to * (=36 s.c.).
When you have done the base, fill the body and sew to the base. Fill arms and sew them aligned to the antennas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada