Android Pattern


(CAT) Nou patró de l'Android. L'he fet més grandet perque em costava molt fer els braços..

Braços (x2)

 1. Anell màgic amb 6 punts.
 2. 6 increments (=12 punts).
 3. Tot a punt baix (=12 punts)
 4. Tot a punt baix (=12 punts)
 5. Tot a punt baix (=12 punts)
 6. Tot a punt baix (=12 punts)
 7. Tot a punt baix (=12 punts)
 8. Tot a punt baix (=12 punts)
 9. Tot a punt baix (=12 punts)
 10. Tot a punt baix (=12 punts)
 11. Tot a punt baix (=12 punts)
 12. Tot a punt baix (=12 punts)
 13. Tot a punt baix (=12 punts)
 14. Tot a punt baix (=12 punts)
 15. Tot a punt baix (=12 punts)
 16. Tot a punt baix (=12 punts)
 17. 6 decrements i tancar (=6punts)
Antenes (x2)
 1. Cadeneta de 6 punts. Deixar fil per després cosir. Per a que quedin rígides les barnisso amb cola blanca, que quan s'asseca queda incolora.
Cos
 1. Anell màgic amb 6 punts
 2. 6 increments (=12punts).
 3. * 1 punt baix, 1 increment *, repetir 5 cops més de * a *  (=18punts).
 4. * 2 p.b. 1 increment * , repetir 5 cops més de * a * (=24 punts).
 5. * 3 p.b. 1 increment *, repetir 5 cops més de * a * (=30 punts).
 6. * 4 p.b. 1 increment *, repetir 5 cops més de * a * (=36 punts).
 7. Tot a punt baix (=36 punts).
 8. Tot a punt baix (=36 punts).
 9. Tot a punt baix (=36 punts).
 10. Tot a punt baix (=36 punts).
 11. Tot a punt baix (=36 punts). En aquesta volta es pot bordar la linia negra que separa el cap del cos. Aquesta linia es borda entre la fila 9 i la 10. Els ulls van2 files amunt d'aquesta línia, separats entre sí per 8 punts. Les antenes es cusen entre les voltes 4 i 5.
 12. Tot a punt baix (=36 punts).
 13. Tot a punt baix (=36 punts).
 14. Tot a punt baix (=36 punts).
 15. Tot a punt baix (=36 punts).
 16. Tot a punt baix (=36 punts).
 17. Tot a punt baix (=36 punts).
 18. Tot a punt baix (=36 punts).
 19. Tot a punt baix (=36 punts).
 20. Tot a punt baix (=36 punts).
 21. Tot a punt baix (=36 punts).
 22. Tot a punt baix (=36 punts).
 23. Tot a punt baix (=36 punts).
 24. Tot a punt baix (=36 punts).
 25. Tot a punt baix (=36 punts).
Base
 1. Anell màgic amb 6 punts
 2. 6 increments (=12punts).
 3. * 1 punt baix, 1 increment *, repetir 5 cops més de * a *  (=18punts).
 4. * 2 p.b. 1 increment * , repetir 5 cops més de * a * (=24 punts).
 5. * 3 p.b. 1 increment *, repetir 5 cops més de * a * (=30 punts).
 6. * 4 p.b. 1 increment *, repetir 5 cops més de * a * (=36 punts).

Quan tenim feta la base, omplim el cos amb el farciment i cosim la base al cos. Farcim els brassos i es cusen alineats amb les antenes.(ES) Nuevo patrón de Android. Lo he hecho más grande que el anterior porque me costaba mucho tejer los brazos.

Brazos (x2)

 1. Anillo mágico con 6 puntos.
 2. 6 incrementos (=12 puntos).
 3. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 4. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 5. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 6. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 7. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 8. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 9. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 10. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 11. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 12. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 13. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 14. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 15. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 16. Todo a punto bajo (=12 puntos)
 17. 6 decrementos y cerrar (=6puntos)
Antenas (x2)
 1. Cadeneta de 6 puntos. Dejar hilo para después coser. Para que queden rígidas las varnizo con cola blanca, que cuando se seca queda incolora.
Cuerpo
 1. Anillo mágico con 6 puntos
 2. 6 incrementos (=12 puntos).
 3. * 1 punto bajo, 1 incremento *, repetir 5 veces más de * a *  (=18 puntos).
 4. * 2 p.b. 1 incremento * , repetir 5 veces de * a * (=24 puntos).
 5. * 3 p.b. 1 incremento *, repetir 5 veces de * a * (=30 puntos).
 6. * 4 p.b. 1 incremento  *, repetir 5 veces de * a * (=36 puntos).
 7. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 8. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 9. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 10. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 11. Todo a punto bajo (=36 puntos). En ésta vuelta se puede bordar la linea negra que separa la cabeza del cuerpo. Ésta linea se borda entre la fila 9 y la 10. Los ojos van 2 filas por encima de ésta línea, separados entre sí por 8 puntos. Las antenas es cosen entre las vueltas 4 y 5.
 12. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 13. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 14. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 15. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 16. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 17. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 18. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 19. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 20. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 21. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 22. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 23. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 24. Todo a punto bajo (=36 puntos).
 25. Todo a punto bajo (=36 puntos).
Base
 1. Anillo mágico con 6 puntos
 2. 6 incrementos (=12puntos).
 3. * 1 punto bajo, 1 incremento *, repetir 5 veces más de * a *  (=18 puntos).
 4. * 2 p.b. 1 incremento * , repetir 5 cops veces de * a * (=24 puntos).
 5. * 3 p.b. 1 incremento *, repetir 5 cops veces de * a * (=30 puntos).
 6. * 4 p.b. 1 incremento  *, repetir 5 cops veces de * a * (=36 puntos).
Cuando tenemos la base, llenamos el cuerpo con el relleno y cosemos la base. Rellenamos los brazos y los cosemos alineados con las antenas.


(EN) New Android Pattern, biggest than the first I made, because it was very difficult to knit small arms.

Arms (x2)

 1. Magic ring with 6 simple crochet
 2. 6 increases (=12 s.c.).
 3. All in simple crochet (=12 s.c.)
 4. All in simple crochet (=12 s.c.)
 5. All in simple crochet (=12 s.c.)
 6. All in simple crochet (=12 s.c.)
 7. All in simple crochet (=12 s.c.)
 8. All in simple crochet (=12 s.c.)
 9. All in simple crochet (=12 s.c.)
 10. All in simple crochet (=12 s.c.)
 11. All in simple crochet (=12 s.c.)
 12. All in simple crochet (=12 s.c.)
 13. All in simple crochet (=12 s.c.)
 14. All in simple crochet (=12 s.c.)
 15. All in simple crochet (=12 s.c.)
 16. All in simple crochet (=12 s.c.)
 17. 6 decrease and close (=6 s.c.)
Antennas (x2)
 1. 6 chain crochet. Keep enough thread to use to sew later. Put white glue in the antennas for them to stay rigid.
Body
 1. Magic ring with 6 simple crochet
 2. 6 increases (=12 s.c.).
 3. * 1 s.c, 1 inc *, repeat  5 times more from * to *  (=18 s.c.).
 4. * 2 s.c. 1 inc * , repeat 5 times  more from  * to * (=24 s.c.).
 5. * 3 s.c. 1 inc *, repeat 5 times more from * to * (=30 s.c.).
 6. * 4 s.c. 1 inc  *, repeat 5 times more from * to * (=36 s.c.).
 7. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 8. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 9. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 10. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 11. All in simple crochet  (=36 s.c.).  In this row sew the black line that separates head and body between rows 9 and 10. Sew eyes 2 rows over the black line. The separation between eyes is 8 stitches. Sew Antennas between rows 4 and 5.
 12. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 13. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 14. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 15. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 16. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 17. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 18. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 19. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 20. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 21. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 22. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 23. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 24. All in simple crochet  (=36 s.c.).
 25. All in simple crochet  (=36 s.c.).
Base
 1. Magic ring with 6 simple crochet
 2. 6 increases (=12 s.c.).
 3. * 1 s.c, 1 inc *, repeat  5 times more from * to *  (=18 s.c.).
 4. * 2 s.c. 1 inc * , repeat 5 times  more from  * to * (=24 s.c.).
 5. * 3 s.c. 1 inc *, repeat 5 times more from * to * (=30 s.c.).
 6. * 4 s.c. 1 inc  *, repeat 5 times more from * to * (=36 s.c.).
When you have done the base, fill the body and sew to the base. Fill arms and sew them aligned to the antennas.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Nordic Hat

Butterflies in a Crochet Purse

Fall Crochet Purse (purse pattern improved version)