My first Liebster Award


La Rosa des del seu bloc Rosa Blog Style m'ha donat un premi al bloc. És el primer que guanyo, i  he de dir que m'ha fet molta ilusió. Vaig començar a escrire'l per compartir amb els amics les meves creacions i poc a poc he anat rebent visites de totes les parts del món. Per rebre aquest premi cal que el bloc tingui els següents requeriments:

 • ha de recent creació
 • ha de tenir menys de 200 seguidors
 • cal copiar els logos del premi 
 • cal enllaçar el blog que te l'ha donat
 • cal escollir 5 blocs que segueixi i acompleixin els requeriments anteriors.

Rosa desde su blog Rosa Blog Style me ha otorgado un premio al blog. Es el primero que gano, y he de decir que me ha hecho mucha ilusión. Empezé escribiendo el blog para compartir mis creaciones con amigos y poco a poco he hido recibiendo visitas de todas las partes del mundo. Para recibir éste premio el blog tiene que cumplir los siguientes requisitos:

 • ha de ser de reciente creación
 • ha de tener menos de 200 seguidores
 • hay que copiar los logos del premio 
 • hay que enlazar el blog que te lo ha otorgado 
 • hay que elegir a 5 de los blogs que sigo que cumplan los requisitos anteriores
Rosa from her site Rosa Blog Style has been awarded my blog. Is the first ward I won and I have to say that made me very happy. I started writing this blog to share my creations with my friends, and gradually I am getting visitors from all over the world. To receive this award, the blog el blog must meet the following requirements:

 • recent creation
 • less than 200 followers
 • copy logo pictures of the award
 • link to the blog that give you de award
 • choose 5 blogs thath meet the requirements


I els guanyadors són / Y los ganadores són / And the winners are:
http://vinacora.blogspot.com.es/
http://enredantlatroca.blogspot.com.es/
http://celdenit.blogspot.com.es/Acabo per dir que no tot són alegries avui... el govern d'España vol obligar que les classes a les escoles de Catalunya siguin en castellà. Jo he sigut de les primeres generacions que després de 40 anys de dictadura franquista, ha pogut estudiar en català. Que després de 34 anys de democràcia vulguin matar la nostra llengua és un greuge contra la nostra llibertat. 

Acabo por decir que no todo son alegrías hoy... el gobierno de España quiere obligar a que las clases en las escuelas de Cataluña sean en castellano. Yo he sido de las primeras generaciones que después de 40 años de dictadura franquista, ha podido estudiar en catalán. Que después de 34 años de democracia  quieran matar nuestro idioma, es un atentado contra nuestra libertad.

Finally I have to say  that not all are good news today... The Spannish Government wants to force by law  that classes in schools in Catalonia  be in Castilian. I am one of the first generations after 40 years of Franco's dictatorship that has studied in Catalan. After 34 years of democracy, they want to kill our language, attacking our freedom.
Comentarios

Entradas populares de este blog

Butterflies in a Crochet Purse

Fall Crochet Purse (purse pattern improved version)

Clockwork Orange Pattern