Mirror Mitens
(CAT)

Materials:
 • 50 grams de fil
 • agulles de 4mm - 4.5mm

Abreviacions
 • PD punt del dret
 • PR punto del revés
 • incDret augment  inclinat cap a la dreta
 • incEsq  augment inclinat a la esquerra.
Mitena esquerra:

Muntar 48 punts.
Files 1-14: 2PD, 2 PR, i repetir fins al final de la fila.
Fila 15: 10PD, 1PR, 4PD, 1PR,1PD, 1PR,1PD, 4PD, 1PR, 24PD.
Fila 16: 10PD, 1PR., 4PD, 1PD,1PR, 1PD,1PR, 4PD, 1PR, 24PD.
Fila 17: Igual que la 15.
Fila 18: Igual que la 16.
Fila 19: 10PD, 1PR, 4PD, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 1PR, 1PD,1PR,1PD. Seguir amb 1PR, 24PD.
Fila 20: 10PD, 1PR, 8PD, 1PD, 1PR,1PD, 1PR, 1PR, 24PD.
Fila 21: 10PD, 1PR, 8PD, 1PR, 1PD,1PR, 1PD, 1PR, 24PD.
Fila 22: Igual que la 20.
Fila 23: 10PD, 1PR, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 4PD, Seguir amb 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 24PD.
Fila 24: Igual que la 20.
Fila 25: Igual que la 21.
Fila 26: Igual que 20.
Fila 27: 10PD, 1PR, 4PD, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant, fer 1PR, 1PD,1PR,1PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 4PD. Seguir amb 1PR, 24PD.
Fila 28: Igual que la 16.
Fila 29 Igual que la 15.
Fila 30: Igual que la 16.
Fila 31: 10PD, 1PR, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer 1PR, 1PD,1PR,1PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 4PD, Seguir amb 4PD, 1PR, 24PD.
Fila 32: 10PD, 1PR, 1PD,1PR, 1PD,1PR, 8PD, 1PR, 24PD.
Fila 33: 10PD, 1PR, 1PR,1PD, 1PR,1PD, 8PD, 1PR, 24PD.
Fila 34: Igual que la 32.
Fila 35: 10PD, 1PR, 1PR,1PD,1PR,1PD,  posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 4PD. Seguir amb 1PR, 24PD.
Fila 36: Igual que la 32.
Fila 37: 10PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 8PD, 1PR, 24PD. Deixar 10 punts en espera (amb un fil per dins o un agafador de punts)  per fer més tard el dit gros de la mà.
Fila 38: 1PD, 1 incDret, 1PD, 1incDret, 8PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 8PD, 1PR, 12PD, 2PD, 1incDret, 1PD, 1 incDreta (42 punts)
Fila 39: 12PD, 1PR, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 1PR,1PD, 1PR,1PD. Seguir amb 4PD. 1PR, 16PD.
Fila 40: 12PD, 1PR, 4PD, 1PD, 1PR, 1PD,1PR, 4PD, 1PR, 16PD.
Fila 41: 12PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR,1PD, 4PD, 1PR, 16PD.
Fila 42: Igual que la 40.
Fila 43: 12PD, 1PR, 4PD,  posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi:  1PR, 1PD, 1PR,1PD. Seguir amb 1PR, 16PD.
Fila 44: 12PD, 1PR, 8PD, 1PD,1PR,1PD,1PR, 1PR, 16PD.
Fila 45: 12PD, 1PR, 8PD, 1PR,1PD,1PR,1PD, 1PR, 16PD.
Fila 46: Igual que la 44.
Fila 47: 12PD, 1PR,  posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 1PR, 1PD, 1PR, 1PD. Seguir amb 1PR, 16PD.
Fila 48: 12PD, 1PR, 8PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PR, 16PD.
Fila 49: 12PD, 1PR, 8PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 16PD.
Fila 50:  Igual que la 48.
Fila 51: 12PD, 1PR, 4PD,  posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant, fer 1PR, 1PD, 1PR, 1PD,  tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi:  4PD. Seguir amb 1PR, 16PD.
Fila 52:  12PD, 1PR, 4PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 4PD, 1PR, 16PD.
Fila 53:  12PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 4PD, 1PR, 16PD.
Fila 54: Igual que la 52.
Fila 55: (2PD, 2PR) x 4 vegades, 1 decrement a punt del revés, 1PR, (2PD, 2PR) x 4 vegades, 1 decrement a punt del revés, 1PR, (en total tenim 40 punts).
Files 56 a 59: 2PD, 2PR, i repetir fins al final.

Dit gros:
Treure 4 punts de la part de la mà, ajuntar amb els 10 punts que teníem en espera. Teixir 10 voltes a  punt del dret i tancar els punts en circular.

Mitena dreta:

Muntar 48 punts.
Files 1-14: 2PD, 2PR, i repetir fins al final de la fila.
Fila 15: 24PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 4PD, 1PR, 10PD.
Fila 16: 24PD, 1PR, 4PD, 1PD,1PR, 1PD,1PR, 4PD, 1PR, 10PD.
Fila 17: Igual que la 15.
Fila 18: Igual que la 16.
Fila 19: 24PD, 1PR, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer 1PR, 1PD,1PR,1PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 4PD. Seguir amb 4PD, 1PR, 10PD.
Fila 20: 24PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 8PD, 1PR, 10PD.
Fila 21: 24PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 8PD, 1PR, 10PD.
Fila 22: Igual que la 20.
Fila 23: 24PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant , fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 4PD. Seguir amb 1PR, 10PD.
Fila 24: Igual que la 20.
Fila 25: Igual que la 21.
Fila 26: Igual que 20.
Fila 27: 24PD, 1PR,  posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 1PR, 1PD,1PR,1PD. Seguir amb 4PD, 1PR, 10PD.
Fila 28: Igual que la 16.
Fila 29 Igual que la 15.
Fila 30: Igual que la 16.
Fila 31: 24PD, 1PR, 4PD, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant, fer 4PD. tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 1PR,1PD,1PR,1PD, Seguir amb 1PR, 10PD.
Fila 32: 24PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD,1PR, 8PD, 1PR, 10PD.
Fila 33: 24PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR,1PD, 8PD, 1PR, 10PD.
Fila 34: Igual que la 32.
Fila 35: 24PD, 1PR,  posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 4PD. Seguir amb 1PR, 1PD, 1PR,1PD, 1PR, 10PD.
Fila 36: Igual que la 32.
Fila 37: Deixar 10 punts en espera (amb un fil per dins O un agafador de punts)  per fer més tard el dit gros de la mà. 14PD, 1PR, 8PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD. 1PR, 10PD.
Fila 38: 1PD, 1incDret, 1PDM 1incDret, 12PD, 1PR, 8PD,1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PR, 9PD, 1incDret, 1PD, 1incDret (42 punts).
Fila 39: 14PD, 1PR, 4PD, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant, fer 1PR,1PD, 1PR,1PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi:4PD. Seguir amb 1PR, 12PD.
Fila 40: 16PD, 1PR, 4PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 41: 16PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 42: Igual que la 40.
Fila 43: 16PD, 1PR,   posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi:  4PD, Seguir amb 4PD,1PR, 12PD.
Fila 44: 16PD, 1PR, 1PD,1PR,1PD,1PR, 8PD, 1PR, 12PD.
Fila 45: 16PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 8PD, 1PR, 12PD.
Fila 46: Igual que la 44.
Fila 47: 16PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD,  posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel davant, fer 4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: Seguir amb 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 48: 12PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 8PD, 1PR, 16PD.
Fila 49: 12PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 8PD, 1PR, 16PD.
Fila 50:  Igual que la 48.
Fila 51: 16PD, 1PR, posar els 4 punts següents en una agulla auxiliar, i deixar-los pel darrera, fer   4PD, tornar a posar els 4 punts de l'agulla auxiliar a l'agulla esquerra i teixir-los aixi: 1PR, 1PD, 1PR, 1PD.Seguir amb 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 52: 16PD, 1PR, 4PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 53: 16PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 54: Igual que la 52.
Fila 55: (2PD, 2PR) x 4 vegades, 1 decrement a punt del revés, 1PR, (2PD, 2PR) x 4 vegades, 1 decrement a punt del revés, 1PR, (en total tenim 40 punts).
Files 56 a 59: 2PD, 2PR, i repetir fins al final.

Dit gros:
Treure 4 punts de la part de la mà, ajuntar amb els 10 punts que teníem en espera. Teixir 10 voltes a  punt del dret i tancar els punts en circular.


(ES)

Materials:
 • 50 gramos de lana
 • agujas de 4mm - 4.5mm

Abreviacions
 • PD punto del derecho
 • PR punto del revés
 • incDret augmento  inclinado a la derecha
 • incEsq  augmento inclinado a la izquierda.
Mitón izquierdo:

Montar 48 puntos.
Filas 1-14: 2PD, 2 PR, y repetir hasta el final de la fila.
Fila 15: 10PD, 1PR, 4PD, 1PR,1PD, 1PR,1PD, 4PD, 1PR, 24PD.
Fila 16: 10PD, 1PR., 4PD, 1PD,1PR, 1PD,1PR, 4PD, 1PR, 24PD.
Fila 17: Igual que la 15.
Fila 18: Igual que la 16.
Fila 19: 10PD, 1PR, 4PD, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejarlos por delante, tejer 4PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 1PR, 1PD,1PR,1PD. Seguir con 1PR, 24PD.
Fila 20: 10PD, 1PR, 8PD, 1PD, 1PR,1PD, 1PR, 1PR, 24PD.
Fila 21: 10PD, 1PR, 8PD, 1PR, 1PD,1PR, 1PD, 1PR, 24PD.
Fila 22: Igual que la 20.
Fila 23: 10PD, 1PR, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejarlos por detrás,tejer   4PD,  volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD, Seguir con 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 24PD.
Fila 24: Igual que la 20.
Fila 25: Igual que la 21.
Fila 26: Igual que 20.
Fila 27: 10PD, 1PR, 4PD, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejarlos por delante, tejer 1PR, 1PD,1PR,1PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD. Seguir con 1PR, 24PD.
Fila 28: Igual que la 16.
Fila 29 Igual que la 15.
Fila 30: Igual que la 16.
Fila 31: 10PD, 1PR, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejarlos por  detrás,tejer   1PR, 1PD,1PR,1PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD. Seguir con 4PD, 1PR, 24PD.
Fila 32: 10PD, 1PR, 1PD,1PR, 1PD,1PR, 8PD, 1PR, 24PD.
Fila 33: 10PD, 1PR, 1PR,1PD, 1PR,1PD, 8PD, 1PR, 24PD.
Fila 34: Igual que la 32.
Fila 35: 10PD, 1PR, 1PR,1PD,1PR,1PD,  poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por  delante, tejer 4PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD. Seguir con 1PR, 24PD.
Fila 36: Igual que la 32.
Fila 37: 10PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 8PD, 1PR, 24PD. Dejar 10 puntos en espera (con un hilo por dentro o un imperdible de puntos)  para hacer más tarde el dedo gordo de la mano.
Fila 38: 1PD, 1 incDret, 1PD, 1incDret, 8PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 8PD, 1PR, 12PD, 2PD, 1incDret, 1PD, 1 incDreta (42 puntos)
Fila 39: 12PD, 1PR, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejarlos por  detrás, tejer   4PD,  volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 1PR,1PD, 1PR,1PD. Seguir con 4PD. 1PR, 16PD.
Fila 40: 12PD, 1PR, 4PD, 1PD, 1PR, 1PD,1PR, 4PD, 1PR, 16PD.
Fila 41: 12PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR,1PD, 4PD, 1PR, 16PD.
Fila 42: Igual que la 40.
Fila 43: 12PD, 1PR, 4PD, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejarlos por  delante, tejer 4PD,  volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 1PR, 
1PD, 1PR,1PD. Seguir con 1PR, 16PD.
Fila 44: 12PD, 1PR, 8PD, 1PD,1PR,1PD,1PR, 1PR, 16PD.
Fila 45: 12PD, 1PR, 8PD, 1PR,1PD,1PR,1PD, 1PR, 16PD.
Fila 46: Igual que la 44.
Fila 47: 12PD, 1PR,   poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejarlos por  detrás, tejer 4PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi:1PR, 1PD, 1PR, 1PD. Seguir con 1PR, 16PD.
Fila 48: 12PD, 1PR, 8PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PR, 16PD.
Fila 49: 12PD, 1PR, 8PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 16PD.
Fila 50:  Igual que la 48.
Fila 51: 12PD, 1PR, 4PD, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejarlos por  delante, tejer 1PR, 1PD, 1PR, 1PD,   volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD. Seguir con 1PR, 16PD.
Fila 52:  12PD, 1PR, 4PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 4PD, 1PR, 16PD.
Fila 53:  12PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 4PD, 1PR, 16PD.
Fila 54: Igual que la 52.
Fila 55: (2PD, 2PR) x 4 veces, 1 decremento a punto del revés, 1PR, (2PD, 2PR) x 4 veces, 1 decremento a punto del revés, 1PR, (en total tenemos 40 puntos).
Files 56 a 59: 2PD, 2PR, y repetir  hasta el final.

Dedo gordo:
Sacar 4 puntos de la parte de la mano, juntar con los 10 puntos que teníamos en espera. Tejer 10 filas a puntos del derecho y cerrar en circular.

Mitón derecho:

Montar 48 puntos.
Files 1-14: 2PD, 2PR, y repetir hasta el final de la fila.
Fila 15: 24PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 4PD, 1PR, 10PD.
Fila 16: 24PD, 1PR, 4PD, 1PD,1PR, 1PD,1PR, 4PD, 1PR, 10PD.
Fila 17: Igual que la 15.
Fila 18: Igual que la 16.
Fila 19: 24PD, 1PR, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por detrás, tejer   1PR, 1PD,1PR,1PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi:4PD. Seguir con 4PD, 1PR, 10PD.
Fila 20: 24PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 8PD, 1PR, 10PD.
Fila 21: 24PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 8PD, 1PR, 10PD.
Fila 22: Igual que la 20.
Fila 23: 24PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por delante, tejer 4PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD. Seguir con 1PR, 10PD.
Fila 24: Igual que la 20.
Fila 25: Igual que la 21.
Fila 26: Igual que 20.
Fila 27: 24PD, 1PR,  poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por detrás, tejer   4PD,  volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 1PR, 1PD,1PR,1PD. Seguir con 4PD, 1PR, 10PD.
Fila 28: Igual que la 16.
Fila 29 Igual que la 15.
Fila 30: Igual que la 16.
Fila 31: 24PD, 1PR, 4PD, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por delante, tejer 4PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi:1PR,1PD,1PR,1PD, Seguir con 1PR, 10PD.
Fila 32: 24PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD,1PR, 8PD, 1PR, 10PD.
Fila 33: 24PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR,1PD, 8PD, 1PR, 10PD.
Fila 34: Igual que la 32.
Fila 35: 24PD, 1PR,  poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por  detrás,tejer   4PD,  volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD. Seguir con 1PR, 1PD, 1PR,1PD, 1PR, 10PD.
Fila 36: Igual que la 32.
Fila 37: Dejar 10 puntos en espera (con un hilo por dentro o con un imperdible de puntos)  para hacer más tarde el dedo gordo de la mano. 14PD, 1PR, 8PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD. 1PR, 10PD.
Fila 38: 1PD, 1incDret, 1PDM 1incDret, 12PD, 1PR, 8PD,1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PR, 9PD, 1incDret, 1PD, 1incDret (42 puntos).
Fila 39: 14PD, 1PR, 4PD, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por  delante, tejer 1PR,1PD, 1PR,1PD,  volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD. Seguir con 1PR, 12PD.
Fila 40: 16PD, 1PR, 4PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 41: 16PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 42: Igual que la 40.
Fila 43: 16PD, 1PR, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por  detrás,tejer   1PR, 1PD, 1PR, 1PD, volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi:  4PD, Seguir con 4PD,1PR, 12PD.
Fila 44: 16PD, 1PR, 1PD,1PR,1PD,1PR, 8PD, 1PR, 12PD.
Fila 45: 16PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 8PD, 1PR, 12PD.
Fila 46: Igual que la 44.
Fila 47: 16PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por delante, tejer 4PD,  volver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 4PD. Seguir con 1PR, 12PD.
Fila 48: 12PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 8PD, 1PR, 16PD.
Fila 49: 12PD, 1PR, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 8PD, 1PR, 16PD.
Fila 50:  Igual que la 48.
Fila 51: 16PD, 1PR,poner los 4 puntos siguientes en una aguja auxiliar, y dejar-los por detrás, tejer   4PD, tvolver a poner los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y tejerlos asi: 1PR, 1PD, 1PR, 1PD. Seguir con 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 52: 16PD, 1PR, 4PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR, 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 53: 16PD, 1PR, 4PD, 1PR, 1PD, 1PR, 1PD, 4PD, 1PR, 12PD.
Fila 54: Igual que la 52.
Fila 55: (2PD, 2PR) x 4 veces, 1 decremento a punto del revés, 1PR, (2PD, 2PR) x 4 veces, 1 decremento a punt del revés, 1PR, (en total tenemos 40 puntos).
Files 56 a 59: 2PD, 2PR, y repetir hasta el final.

Dedo gordo:
Sacar 4 puntos de la parte de la mano, juntar con los 10 puntos que teníamos en espera. Tejer 10 filas a puntos del derecho y cerrar en circular.(EN)

Materials:
 • 50 grams of wool
 • cable needles  4mm - 4.5mm

Abreviations
 • K Knit
 • P Purl
 • CO Cast On
 • BO Bind Off 
 • M1 increase
Left miten:

CO 48 stitches.
Rows 1-14: K2, P2, repeat until the end of the row.
Row 15: K10, P1, K4, P1,K1, P1,K1, K4, P1, K24.
Row 16: K10, P1,K4, K1,P1, K1,P1, K4, P1, K24.
Row 17: same as row 15.
Row 18: same as row16.
Row 19: K10, P1, K4PD, put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the front,  K4, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: P1, K1,P1,K1. Continue with P1, K24.
Row 20: K10, P1, K8, K1, P1,K1, P1, P1, K24.
Row 21: K10, P1, K8, P1, K1,P1, K1, P1, K24.
Row 22:  same as row 20.
Row 23: K10, P1, put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the back, K4,  then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4. Continue with P1, K1, P1, K1, P1, K24.
Row 24:  same as row 20.
Row 25:  same as row 21.
Row 26:  same as row 20.
Row 27: K10, P1, K4, put the next 4 stitches on a auxiliary needle and hold in the front,  P1, K1,P1,K1, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4PD.  Continue with P1, K24.
Row 28:  same as row 16.
Row 29 same as row 15.
Row 30:  same as row 16.
Row 31: K10, P1, put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the back,P1, K1,P1,K1, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows:K4. Continue with K4, P1, K24.
Row 32: K10, P1, K1,P1, K1,P1, K8, P1, K24.
Row 33: K10, P1, P1,K1, P1,K1, K8, P1, K24.
Row 34:  same as row 32.
Row 35: K10,P1, P1,K1,P1,K1, put the next 4 stitches on  an  auxiliary needle and hold in the front,  K4, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows:K4PD. Continue with P1, K24.
Row 36:  same as row 32.
Row 37: K10, P1, P1, K1, P1, K1, K8, P1, K24. Put 10 stitches in a holder or with a thread inside, waiting to knit the hand thumb.
Row 38: K1, M1, K1, M1, K8, P1, K1, P1, K1, P1, K8, P1, K12, K2, M1, K1, M1 (42 stitches)
Row 39: K12, P1, put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the  back, K4,  then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: P1,K1, P1,K1. Continue with K4,P1, K16.
Row 40: K12, P1, K4, K1, P1, K1,P1, K4, P1, K16.
Row 41: K12, P1, K4, P1, K1, P1,K1, K4, P1, K16.
Row 42:  same as row 40.
Row 43: K12, P1, K4, put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the front, K4,  then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: P1,K1, P1,K1. Continue with P1, K16.
Row 44: K12, P1, K8, K1,P1,K1,P1, P1, K16.
Row 45: K12, P1, K8, P1,K1,P1,K1, P1, K16.
Row 46:  same as row 44.
Row 47: K12, P1,  put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the back, K4,then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: P1, K1, P1, K1. Continue with P1, K16.
Row 48: K12, P1, K8, K1, P1, K1, P1, P1, K16.
Row 49: K12, P1, K8, P1, K1, P1, K1, P1, K16.
Row 50:  same as row 48.
Row 51: K12, P1, K4,  put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the front, P1, K1, P1, K1,   then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4. Continue with P1, K16.
Row 52:  K12, P1, K4, K1, P1, K1, P1, K4, P1, K16.
Row 53:  K12, P1, K4, P1, K1, P1, K1, K4, P1, K16.
Row 54: same as row 52.
Row 55: (K2, P2) x 4 times, purl 2 stitches together, P1, (k2, p2) x 4 times, purl 2 stitches together, P1, ( 40 stitches).
Rows 56 a 59: K2, P2, repeat until the end of the row.

Hand thumb:
CO 4 stitches from the body of the hand, join with the 10 stitches in the holder. Knit 10 rows and bind off loosly.

Right miten:

CO 48 stitches.
Rows 1-14: K2, P2, repeat until the end of the row.
Row 15: K24, P1, K4, P1, K1, P1, K1, K4,P1, K10.
Row 16: K24, P1, K4, K1,P1, K1,P1, K4, P1, K10.
Row 17:  same as row 15.
Row 18: same as row 16.
Row 19: K24, P1, put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the back,P1, K1,P1,K1, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4. Continue with K4,P1, K10.
Row 20: K24, P1, K1, P1, K1, P1, K8, P1, K10.
Row 21: K24, P1, P1, K1, P1, K1, K8, P1, K10.
Row 22:  same as row 20.
Row 23: K24, P1, P1, K1, P1, K1,  put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the front, K4, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4. Continue with P1, K10.
Row 24:  same as row 20.
Row 25: same as rowa 21.
Row 26: same as row 20.
Row 27: K24, P1, put the next 4 stitches on an auxiliary needle and hold in the back, tejer   4PD,  then put the stiches from the auxiliar needle in the left needle and knit them as follows: 1PR, 1PD,1PR,1PD. Seguir con 4PD, 1PR, 10PD.
Row 28: same as row16.
Row 29:  same as row 15.
Row 30:  same as row 16.
Row 31: K24, P1, 4PD,  put the next 4 stitches on a auxiliary needle and hold in the front, K4, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: P1,K1,P1,K1. Continue with P1, K10.
Row 32: K24, P1, K1, P1, K1,P1, K8, P1, K10.
Row 33: K24, P1,P1, K1, P1,K1, K8, P1, K10.
Row 34:  same as row 32.
Row 35: K24, P1, put the next 4 stitches on a auxiliary needle and hold in the back, K4,  then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4. Continue with P1, K1, P1,K1, P1, K10.
Row 36:  same as row 32.
Row 37: Put 10 stitches in a holder or with a thread inside, waiting to knit the hand thumb. K14, P1, K8, P1, K1, P1, K1. P1, K10.
Row 38: K1, M1, K1, M1,K12, P1, K8,K1, P1, K1, P1, P1, K9, M1, K1,M1 (42 stitches).
Row 39: K14, P1, K4,  put the next 4 stitches on a auxiliary needle and hold in the front, P1,K1, P1,K1,  then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4. Continue with P1, K12.
Row 40: K16, P1, K4, K1, P1, K1, P1, K4, P1, K12.
Row 41: K16, P1, K4, P1, K1, P1, K1, K4, P1, K12.
Row 42:  same as row 40.
Row 43: K16, P1,  put the next 4 stitches on a auxiliary needle and hold in the  back, P1, K1, P1, K1, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4, Continue with K4,P1, K12.
Row 44: K16, P1, K1,P1,K1,P1, K8, P1, K12.
Row 45: K16, P1, P1, K1,P1, K1, K8, P1, K12.
Row 46:  same as row 44.
Row 47: K16, P1, P1, K1, P1, K1,  put the next 4 stitches on a auxiliary needle and hold in the  front, K4,  then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: K4. Continue with P1, K12.
Row 48: K12, P1, K1, P1, K1, P1, K8, P1, K16.
Row 49: K12, P1, P1, K1, P1, K1, K8, P1, K16.
Row 50:  same as row 48.
Row 51: K16, P1, put the next 4 stitches on a auxiliary needle and hold in the back, K4, then put the stitches from the auxiliary needle in the left needle and knit them as follows: P1, K1,P1, K1. Continue with K4, P1, K12.
Row 52: K16, P1, K4, K1, P1, K1, P1, K4, P1, K12.
Row 53: K16, P1, K4, P1, K1, P1, K1, K4, P1, K12.
Row 54: same as row 52.
Row 55: (K2, P2) x 4 times, purl 2 stitches together, P1, (k2, p2) x 4 times, purl 2 stitches together, P1, ( 40 stitches).
Rows 56 a 59: K2, P2, repeat until the end of the row.

Hand thumb:
CO 4 stitches from the body of the hand, join with the 10 stitches in the holder. Knit 10 rows and bind off loosly.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Nordic Hat

Butterflies in a Crochet Purse

Fall Crochet Purse (purse pattern improved version)