martes, 1 de octubre de 2013

Singer Crochet Purse

(CAT) Moneder personalitzat amb una màquina de cosir Singer. El patró el teniu aquí http://witchnofret-handcraft.blogspot.com.es/2013/09/fall-crochet-purse-purse-pattern.html

(ES) Monedero personalitzado con una máquina de coser Singer. El patrón lo tenéis aquí http://witchnofret-handcraft.blogspot.com.es/2013/09/fall-crochet-purse-purse-pattern.html

(EN) Customized purse with a Singer sew machine. Pattern here http://witchnofret-handcraft.blogspot.com.es/2013/09/fall-crochet-purse-purse-pattern.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada